Δήμος Πειραιά: Ξεκίνησε η λειτουργία του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας


Πρόκειται για μια καινοτόμο δράση για τα ελληνικά δεδομένα, με σκοπό την προώθηση της επιχειρηματικότητας στον Πειραιά και την ευρύτερη περιοχή. Ανάδοχος του έργου είναι Κοινοπραξία των εταιρειών ICAP Advisory και Grant Thornton BS.

Το Κέντρο παρέχει δωρεάν εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή θέλουν να δραστηριοποιηθούν στον Δήμο Πειραιά, βάσει των πραγματικών αναγκών της επιχείρησης, όπως θα διαγνωστούν μετά από σχετική διαδικασία. Οι υπηρεσίες παρέχονται από το Κέντρο ως έμμεση ενίσχυση και εμπίπτουν στο κανόνα “de minimis”.

Αν είστε υφιστάμενη ή νέα επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο Δήμο Πειραιά ή επιχειρηματίας που θέλει να δραστηριοποιηθεί στο Δήμο επικοινωνήστε με το Κέντρο στα ακόλουθα στοιχεία:
2ας Μεραρχίας & Φίλωνος 64, Τ.Κ 18535, Πειραιάς,
Τηλ: 210 7200169,
e-mail: [email protected].

Εξειδικευμένοι Σύμβουλοι του Κέντρου θα σας παρέχουν ενημέρωση για τις υπηρεσίες που μπορείτε να λάβετε, καθώς και για τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να λάβετε υποστήριξη.

Η λειτουργία του Κέντρου εντάσσεται στην ευρύτερη Στρατηγική του Δήμου Πειραιά για την Γαλάζια Ανάπτυξη και συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του ΠΕΠ Αττικής.