Ταυτότητα Piraeuspress.gr

 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Digitad PC μΕΠΕ
ΕΔΡΑ: Διδύμων 10, Πειραιάς, ΤΚ: 18542
ΑΦΜ: 800508694
Δ.Ο.Υ.: E’ Πειραιά
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 126390707000
Tηλ: 2104100985
Email: [email protected]
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: Άννα Δρίτσα
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Άννα Δρίτσα
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Ελένη Αρλετή
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: Άννα Δρίτσα
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ DOMAIN NAME: Digitad PC μΕΠΕ

Συμμόρφωση με τη σύσταση (ΕΕ) 2018/334: Η Digitad PC μ.Ε.Π.Ε. δηλώνει ότι η ίδια και ο παρών ιστότοπος piraeuspress.gr συμμορφώνονται με τη Σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με τα μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο (L 63) και ότι στο πλαίσιο αυτό διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει ή/και να αφαιρεί κάθε περιεχόμενο το οποίο κρίνει ότι είναι παράνομο, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή άδεια του χρήστη, καθώς και να λαμβάνει κάθε αναγκαίο προληπτικό μέτρο για την αποτροπή της διάδοσης παράνομου περιεχομένου.