ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ: Μαθήματα πρώτων βοηθειών σε στελέχη της ΕΛΑΣ


Οι άμεσες πρώτες διασωστικές ενέργειες σε απώλειες υγείας στον τόπο του συμβάντος, έχει αποδειχθεί πως έχουν άμεση συσχέτιση με την τελική έκβαση του ασθενή-τραυματία.

Κάποιες φορές η Ελληνική Αστυνομία φθάνει πρώτη σε απώλεια υγείας πολιτών, πολύ πριν το ΕΚΑΒ.  Άλλες φορές το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας οφείλει να εκτιμήσει και να παράσχει πρώτες βοήθειες σε συναδέλφους τους.

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη αυτή των πολιτών και της Ελληνικής Αστυνομίας,  ο ΙΣΠ σε συνεργασία με το ΤΕΠ του Γ.Ν Νίκαιας,  οργανώνει σεμινάρια αναγνώρισης βαρύτητας της απώλειας υγείας και άμεσων διασωστικών ενεργειών.  Τα θεωρητικά αυτά σεμινάρια συμπληρώνουν την εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΛΑΣ,  στοχεύοντας σε καταστάσεις που οι ίδιοι έχουν αναδείξει ως σημαντικές.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 20/2/2020,  στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά,   Αγ.  Κωνσταντίνου 5 Πειραιάς,   7ος  όροφος και ώρα 11:00 – 14:00.

Θα δοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            ΠΛΑΤΑΝΗΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                           ΚΑΨΟΚΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ