ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Δείτε τι αλλάζει


Προσωρινές, τμηματικές διακοπές κυκλοφορίας σε τμήματα του οδικού δικτύου της περιοχής Κερατσινίου και Δραπετσώνας και ειδικότερα στον οδικό άξονα της Λεωφόρου Παπανδρέου, θα πραγματοποιούνται για το χρονικό διάστημα από 19/6/2017 έως και 19/8/2017 και από ώρα 18:00 έως 6:00 της επομένης , λόγω εργασιών συντήρησης και βελτίωσης της λειτουργίας του οδικού άξονα.
Σε πρώτη φάση οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο τμήμα της  Λεωφόρου Παπανδρέου από τη συμβολή της με την οδο Μπουμπουλίνας έως και την οδό Μιχαληνού στο ρεύμα προς Πειραιά.
 
Σε δεύτερη φάση οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο τμήμα από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας της Ηετιώνειας Ακτής και συγκεκριμένα 100 μέτρα πριν την είσοδο του “cut and cover” (σήραγγα) και εν συνεχεία την απαγόρευση παντός οχήματος στη Λεωφόρο Παπανδρέου από τον κλάδο εξόδου της σήραγγας έως τη συμβολή με την οδό Μπουμπουλίνας στο ρεύμα προς Κερατσίνι – Κόρινθο.
 
Η Τροχαία σε συνεργασία με τον ανάδοχο του έργου θα έχουν τοποθετήσει κατάλλακτικές διαδρομές που πρέπει να ακολουθήσουν οι οδηγοί. 
 
Η Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά παρακαλεί τους οδηγούς να τηρούν και να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις της Τροχαίας και να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες (40 Km/h)λληλες σημάνσεις για τις ενα
 
Η αναλυτική απόφαση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο (ΑΔΑ: 6Φ6Δ465ΧΘ7-ΣΗΧ)