Κατασχέθηκαν 43 τόνοι πατάτας στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντη

Οι ελεγκτές  τροφίμων του Τμήματος Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, στο πλαίσιο των αιφνιδιαστικών και στοχευμένων ελέγχων, εντόπισαν και δέσμευσαν 43 τόνους πατάτας, σε επιχείρηση χονδρικού εμπορίου οπωροκηπευτικών στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντη.

Πιο αναλυτικά στις 30-08-2013, οι ελεγκτές εντόπισαν την παραπάνω ποσότητα σε ψυκτικό θάλαμο αποθήκης στον υπόγειο χώρο της επιχείρησης καθώς και στον ισόγειο χώρο του ιδίου καταστήματος, συσκευασμένη σε μικρούς αλλά και μεγαλύτερους πλαστικούς σάκους χωρίς καμία σήμανση επί της συσκευασίας.

Κατά την ώρα του ελέγχου, πραγματοποιούνταν συσκευασία στον υπόγειο χώρο της επιχείρησης από τρεις συσκευαστικές μηχανές οι οποίες ήταν σε λειτουργία. Όπως διαπιστώθηκε η ελεγχθείσα επιχείρηση δεν είχε την απαιτούμενη άδεια συσκευαστηρίου με δικαίωμα συσκευασίας στο συγκεκριμένο χώρο. Μετά τα παραπάνω οι ελεγκτές προχώρησαν στην δέσμευση της συγκεκριμένης ποσότητας μέχρι να ταυτοποιηθεί πλήρως η προέλευση του προϊόντος και να επισημανθεί κατάλληλα.

Μετά τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης ελέγχου, από τους ελεγκτές τροφίμων, η συγκεκριμένη επιχείρηση παραπέμπεται στην πρωτοβάθμια επιτροπή κυρώσεων για την επιβολή των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία διοικητικών κυρώσεων.