Δώρο Χριστουγέννων: Πότε είναι η τελευταία μέρα καταβολής;


Η τελευταία μέρα καταβολής του Δώρου των Χριστουγέννων είναι η 21 Δεκεμβρίου 2014.

Αυτή η ημερομηνία αφορά όλους τους εργαζόμενους του Ιδιωτικού Τομέα, ενώ και οι άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ δικαιούνται Δώρο Χριστουγέννων και θα το λάβουν κανονικά την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, σύμβαση αορίστου ή ορισμένου χρόνου σε οποιοδήποτε εργοδότη δικαιούνται Δώρα Εορτών. Τα Δώρα Εορτών δεν δικαιούνται μετά το πρώτο Μνημόνιο οι εργαζόμενοι στον Δημόσιο Τομέα, καθώς και οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών (μπλοκάκι).

Ο εργοδότης μπορεί να καταβάλλει το δώρο και νωρίτερα από τις 21 Δεκεμβρίου ενώ η μη καταβολή του επισείει ποινική δίωξη. Επίσης τα δώρα εορτών σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.

Τα τελευταία 4 χρόνια του Μνημονίου λόγω της οικονομικής κρίσης το Δώρο των Χριστουγέννων, αλλά και γενικότερα τα Δώρα Εορτών είτε δεν καταβάλλονται στην ώρα τους, είτε ενσωματώνονται τμηματικά στους μισθούς καθ’όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Πηγή: newsbomb.gr