ΠΕΡΑΜΑ: Η Έφη Μουζουράκη αρθρογραφεί για ΑΜΕΑ και ευπαθείς ομάδες


…Άρθρο της Έφης Μουζουράκη, υποψήφιας Δημοτικής Συμβούλου Περάματος με τον Γιάννη Λαγουδάκο 

Ο πολιτισμός μιας κοινωνίας, προσδιορίζεται επίσης, μέσα από τον τρόπο που αντιμετωπίζει τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες της, όπως τα Α.Μ.Ε.Α, τα άτομα με ειδικές ικανότητες.
Οφείλουμε να οραματιστούμε μια κοινωνία που να προσδοκά την παροχή ίσων ευκαιριών. Στους ανθρώπους αυτούς, δεν πρέπει να τους στερούμε το όνειρο, την ελπίδα.

Ο επικεφαλής του συνδυασμού «Πέραμα Όλοι Μαζί», Γιάννης Λαγουδάκος και τα στελέχη του, ευαισθητοποιούμαστε και αγωνιζόμαστε στο πλευρό αυτών που έχουν ανάγκη.
Είναι δεδομένο πως θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την υπάρχουσα κατάσταση με τους εξής τρόπους:

1. Θα εκπονήσουμε πρόγραμμα για την ανάπτυξη δομών, οι οποίες θα υποστηρίζουν τη Δια βίου μάθηση, τη φροντίδα, την εκπαίδευση των ΑμεΑ και τη σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας.

2. Εγκατάσταση οργάνων παιδικής χαράς σχεδιασμένων για παιδιά με αναπηρίες.

3. Δημιουργία δομής ή ανάληψη αρμοδιοτήτων από ήδη υπάρχουσες δομές του Δήμου που θα κατατοπίζει νέους γονείς παιδιών με αναπηρία για τις παροχές που δικαιούνται και την ψυχολογική υποστήριξη τους. Είναι γεγονός ότι ο νέος γονέας με παιδί με αναπηρία, δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει και να γνωρίσει την αναπηρία. Ειδικά, όταν χρήζει πρώιμης και άμεσης παρέμβασης, η συμβολή μιας τέτοιας δομής μπορεί να καταστεί καθοριστική για το μέλλον του παιδιού και της οικογένειας.

4. Δημιουργία νέων θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ, έχοντας ως πρώτιστη αρχή μας ότι η προσβασιμότητα είναι το κλειδί για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την απασχόληση, την ψυχαγωγία και τον αθλητισμό. Πρόσβαση στα αθλητικά κέντρα από άτομα με αναπηρίες, με απώτερο σκοπό να υλοποιηθούν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις, ώστε να παρέχεται και στα άτομα με κινητική αναπηρία ή περιορισμένη κινητικότητα (ηλικιωμένοι, εγκυμονούσες γυναίκες, άτομα με μειωμένη όραση, κλπ) ολοκληρωμένη προσβασιμότητα μέσω των εγκαταστάσεων και υποδομών που θα αφορούν στην ψυχαγωγία και την άθλησή τους.

5. Πνευματική και συμβουλευτική υποστήριξη καρκινοπαθων του ιδίου και των οικείων του. Στόχος του θα είναι η διασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής σε ασθενείς με προχωρημένη νόσο και η εξασφάλιση ψυχοκοινωνικής και πνευματικής υποστήριξης στον ασθενή.

6. Δικαίωμα να συμμετέχουν ελεύθερα στην πολιτιστική ζωή, να απολαμβάνουν τις τέχνες, και να μοιράζονται την πρόοδο της επιστήμης και τα οφέλη της.

Η παροχή ίσων ευκαιριών για όλους δεν είναι δύσκολη. Προϋποθέτει όμως όραμα, σχεδιασμό, κοινωνική ευαισθησία, διάθεση για προσφορά. Προϋποθέτει την εξάντληση όλων των διαθέσιμων πόρων για τον σκοπό αυτό. Ο συνδυασμός μας έχει όραμα, αποστολή και φιλοσοφία, έχει αρχές και αξίες «για όλους».

Διαβάστε επίσης: 

ΕΦΗ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗ: Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος Περάματος με τον Γιάννη Λαγουδάκο