ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ: Νέες θέσεις εργασίας


Ο Δήμος Πόρου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  3 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Πόρου, που εδρεύει στον Πόρο και συγκεκριμένα του εξής. ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΕΚΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ, ΑΠΟ 10/6/2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 19/6/2015.

Μάθετε περισσότερα ΕΔΩ: