ΚΥΘΗΡΑ: Λύση για τα απορρίμματα


Υπεγράφη από την Περιφέρεια η Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Κυθήρων και Αντικυθήρων σχετικά με τη διαχείριση απορριμμάτων των νησιών.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 7.650.350 ευρώ, αφορά στην αποκατάσταση του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) Κυθήρων και του ΧΑΔΑ Δημοτικής Κοινότητας Αντικυθήρων, την κατασκευή και λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) του Δήμου Κυθήρων στη θέση «Λαχνός’ και μικρού ΧΥΤ Αντικυθήρων και επιπλέον τα υποστηρικτικά έργα για την ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων των νήσων.

Συγκεκριμένα το έργο αποτελείται από τέσσερα υποέργα:

_Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Κυθήρων και ΧΑΔ Δημοτικής Ενότητας Αντικυθήρων και κατασκευή και λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφή Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) στα Κύθηρα και μικρού ΧΥΤΥ στα Αντικύθηρα.

_Προμήθεια μονάδας κομποστοποίησης και βοηθητικού εξοπλισμού.

_Προμήθεια εξοπλισμού συλλογής, αποκομιδής, μεταφοράς απορριμμάτων.

_Προμήθεια οχήματος συμπίεσης και προώθησης απορριμμάτων.

«Η προάσπιση της νησιωτικότητας γίνεται με πράξεις και έργα υποδομής, όπως η διαχείριση των απορριμμάτων στα νησιά της Αττικής με όρους που εναρμονίζονται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για δίκαιη και βιώσιμη οικολογική και οικονομική διαχείριση των αποβλήτων», δήλωσε σχετικά η Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου.