Ακόμη φθηνότερη θέρμανση με φυσικό αέριο μετά την τελευταία συμφωνία της ΔΕΠΑ με τη GAZPROM

Άτοκες χρηματοδοτήσεις νέων εγκαταστάσεων και μετατροπών παλαιών αλλά και «έξυπνοι λογαριασμοί» στο οπλοστάσιο των νοικοκυριών.

Ακόμα πιο εύκολη και οικονομική καθίσταται η αντικατάσταση των συμβατικών κεντρικών ή αυτόνομων θερμάνσεων με νέες που χρησιμοποιούν ως καύσιμο το φυσικό αέριο, χάρη σε νέα χρηματοδοτικά προγράμματα όπως αυτά που προσφέρει η ΕΠΑ Αττικής σε οικιακούς καταναλωτές. Παράλληλα, τα στοιχεία του περασμένου τριμήνου δείχνουν την εξοικονόμηση χρημάτων από τη χρήση του φυσικού αερίου στις εγκαταστάσεις θέρμανσης να ανέρχεται στο 40%. Αυτό προκύπτει από τη σύγκριση των τιμών φυσικού αερίου – πετρελαίου για την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2013, ενώ παρόμοιο ποσοστό καταγράφηκε κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Και αυτό αφορά μόνο στο αρχικό κόστος του καυσίμου το οποίο αναμένεται να μειωθεί ακόμη περισσότερο στο εγγύς μέλλον, μετά την πρόσφατη συμφωνία προμήθειας φθηνότερου αερίου μεταξύ ΔΕΠΑ και Gazprom.



Ωστόσο, η χρήση του φυσικού αερίου συνεπάγεται και άλλες οικονομικές ωφέλειες για τα νοικοκυριά όπως η μείωση των λειτουργικών εξόδων, αφού εξασφαλίζεται υψηλότερη απόδοση καύσης και μικρότερο κόστος συντήρησης. Εκλείπουν επίσης πρόσθετες δαπάνες όπως αυτές που προκύπτουν από τη συντήρηση και τον καθαρισμό των δεξαμενών, ενώ ελευθερώνεται πολύτιμος χώρος που καταλαμβάνουν τα – κατά κανόνα – σημαντικά πιο ογκώδη συστήματα καύσης και αποθήκευσης καυσίμων των εγκαταστάσεων πετρελαίου.

Πέραν του τελικού οικονομικού οφέλους, η επιλογή του φυσικού αερίου έναντι του πετρελαίου αποβαίνει ευεργετική και για τις ταμειακές ροές των νοικοκυριών, δεδομένου ότι δεν απαιτούνται προαγορές, ενώ η πληροφόρηση για την καταναλισκόμενη ποσότητα παρέχεται ανά πάσα στιγμή μέσω της καταγραφής του μετρητή. Το αέριο πληρώνεται μετά την κατανάλωση – και όχι πριν – και μάλιστα σε μηνιαίες δόσεις. 



Οι παραπάνω διευκολύνσεις καθιστούν αυτόματα το φυσικό αέριο πρώτο στις προτιμήσεις των νοικοκυριών αλλά και των επιχειρήσεων. Όμως οι εταιρίες πάροχοι φυσικού αερίου στην Ελλάδα δε σταματούν εκεί, καθώς προσφέρουν σειρά προγραμμάτων για την περαιτέρω διευκόλυνση των υποψήφιων καταναλωτών φυσικού αερίου. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει θεσπιστεί το πρόγραμμα τιμολόγησης «Σταθερός Μηνιαίος Λογαριασμός», σύμφωνα με το οποίο ο καταναλωτής καταβάλει ένα σταθερό μηνιαίο ποσό. Έτσι, ο πελάτης επιτυγχάνει καλύτερη διαχείριση των εξόδων του σε μηνιαία βάση και διευκολύνεται στην πληρωμή των χρεώσεων θέρμανσης, καθώς πλέον θα πραγματοποιεί χαμηλότερες καταβολές κατά τους χειμερινούς μήνες, κατά τους οποίους πραγματοποιείται η μεγαλύτερη κατανάλωση φυσικού αερίου. Ουσιαστικά, κατά αυτόν τον τρόπο υπολογίζεται κατ’ εκτίμηση η ετήσια χρέωση κατανάλωσης του πελάτη με βάση το ιστορικό κατανάλωσής του και την τρέχουσα τιμή φυσικού αερίου, και στη συνέχεια η ετήσια εκτιμούμενη χρέωση επιμερίζεται σε 12 ισόποσες δόσεις, οι οποίες πληρώνονται μέσω μηνιαίας πάγιας τραπεζικής εντολής. Με τη λήξη της 12μηνης περιόδου ή κατά την έξοδο του πελάτη από το πρόγραμμα, πραγματοποιείται εκκαθάριση λαμβάνοντας υπόψη την πραγματική αξία κατανάλωσης κατά τη διάρκεια του 12μήνου έναντι της συνολικής αξίας των δόσεων που έχουν καταβληθεί. Η διαφορά που προκύπτει χρεώνεται ή πιστώνεται με σχετικό εκκαθαριστικό λογαριασμό. 



Επιπλέον, προσφέρονται απευθείας χρηματοδοτήσεις, χωρίς τη συμμετοχή τράπεζας, για το κόστος της κατασκευής εσωτερικής εγκατάστασης θέρμανσης σε μεμονωμένα διαμερίσματα με αυτόνομη εγκατάσταση θέρμανσης και μεγάλες πολυκατοικίες με κεντρική θέρμανση, που προτίθενται να συνδεθούν με το δίκτυο φυσικού αερίου. Η προσφορά αυτή ισχύει για κεντρικές θερμάνσεις κτιρίων με εγκατεστημένη ισχύ λέβητα από 120.000 kcal/h και άνω και καλύπτει μέχρι το ποσό των €12.300. Παράλληλα, τρέχει προσφορά χρηματοδότησης του κόστους μετατροπής ή εγκατάστασης θέρμανσης αυτόνομης σύνδεσης μεμονωμένου διαμερίσματος μέχρι του ποσού των €1.200 ανά διαμέρισμα.



Με τη μόνιμη και σταθερή παροχή φυσικού αερίου, κάθε νοικοκυριό μπορεί να εξασφαλίσει θέρμανση χωρίς εξαρτήσεις, με σταθερή παροχή καθώς και μαγείρεμα και ζεστό νερό με χαμηλό κόστος, χωρίς χρόνους αναμονής. Δηλαδή να έχει αυτονομία, αμεσότητα και ταχύτητα με ασφάλεια στη χρήση, χωρίς οσμές, θορύβους και ρύπους. Η εγκατάσταση του εξοπλισμού θεωρείται πλέον ιδιαίτερα εύκολη και απλή και συνοδεύεται από καθαριότητα και οικονομία χώρων. 



Και όλα αυτά με ελάχιστη επιβάρυνση του περιβάλλοντος, αφού η καύση του φυσικού αερίου είναι καθαρή και δεν εκπέμπει αξιόλογη αιθάλη ή αιωρούμενα σωματίδια, παράγει σημαντικά λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα, ενώ δεν περιέχει καθόλου θείο. Τα στοιχεία από τις σχετικές μελέτες είναι αποκαλυπτικά: Όταν χρησιμοποιείται το φυσικό αέριο, είτε για θέρμανση, είτε στη βιομηχανία, εκλύει 25-30% λιγότερο CO2 από το πετρέλαιο ανά παραγόμενη ενεργειακή μονάδα.