ΕΔΑ Αττικής: Επενδύσεις για τη διάδοση της χρήσης του φυσικού αερίου και τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών

Google news logo Βρείτε μας στο Google News. Πατήστε εδώ!


Σε μια περίοδο όπου η αγορά ενέργειας λειτουργεί σε ένα περιβάλλον αυξημένων προκλήσεων και υψηλής αστάθειας, η Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής (ΕΔΑ Αττικής) συνεχίζει να πραγματοποιεί υψηλές επενδύσεις για την ανάπτυξη της αγοράς και τη διάδοση του φυσικού αερίου, καθώς και για τον εκσυγχρονισμό και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

Ο ρόλος του φυσικού αερίου, ως καύσιμο-γέφυρα για τη διαμόρφωση της επόμενης μέρας στην αγορά ενέργειας, αποδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντικός, τόσο για την ένταξη καθαρότερων μορφών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα, όσο και για την υποστήριξη της οικονομικήςανάπτυξης μέσω της απρόσκοπτης παροχής ενέργειας προς όλους. Το φυσικό αέριο αποτελεί την αποδοτικότερη μορφή ενέργειας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, όπως και για την ηλεκτροπαραγωγή. Τα πολλαπλά πλεονεκτήματα του φυσικού αερίου, καθώς και η δυνατότητα των νέων υποδομών φυσικού αερίου να διαχειριστούν μείγματα με ανανεώσιμα αέρια (φυσικό αέριο με βιοαέριο ή/και με υδρογόνο), καθιστούν καταλυτική τη συμβολή του στην επίτευξη των στόχων για την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής, οι οποίοιέχουν τεθεί τόσο σε επίπεδο Ε.Ε. (Green Deal & Fit-for-55) όσο και σε εθνικό επίπεδο. Για το λόγο αυτό,απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επέκταση των υποδομών και η διάδοση της χρήσης φυσικού αερίου, τόσο γεωγραφικά όσο και σε επίπεδο χρήσεων.  

Περαιτέρω, η πύκνωση του δικτύου σε περιοχές που ήδη τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο αλλά και η ανάπτυξη του δικτύου σε ευρύτερες περιοχές του λεκανοπεδίουσυντελούν στην επίτευξη νέων συνδέσεων καταναλωτών. Δεδομένου της σταδιακής αποκλιμάκωσης των τιμών του φυσικού αερίου καθώς και της υψηλής απόδοσης του φυσικού αερίου στην καύση, το φυσικό αέριο επιτυγχάνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των λοιπών καυσίμων. Τα ερωτήματα περί επάρκειας στην τροφοδοσία του φυσικού αερίου, απαντώνται έμπρακτα με τις ενέργειες που έχουν γίνει σε εθνικό επίπεδο με τη διαφοροποίηση των οδεύσεων και των πηγών προμήθειας φυσικού αερίου (αγωγός ΤΑP & φορτία LNG), με τον προγραμματισμό για την παραλαβή επαρκών ποσοτήτων και την αναβάθμιση της αποθηκευτικής ικανότητας του Τερματικού Σταθμού LNG της Ρεβυθούσας.

Είναι σαφές λοιπόν, ότι η ΕΔΑ Αττικής εδραιώνει τη θέση της στον τομέα του φυσικού αερίου καθιστώντας προσιτή, σε ολοένα και περισσότερους καταναλωτές, την αποδοτικότερη και φιλικότερη προς το περιβάλλον πηγή ενέργειας. Με όχημα την ψηφιοποίηση και αναβάθμιση των υπηρεσιών της, την καινοτομία και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων της, η ΕΔΑ Αττικής αποδεικνύει καθημερινά ότι είναι και θα παραμείνει ένας ισχυρός εγγυητής του αναπτυξιακού μέλλοντος της Αττικής και των κατοίκων της, αλλά και ένας σημαντικός παράγοντας στην αγορά ενέργειας της χώρας μας. Στην επιτυχή έκβαση των ανωτέρω και στην αύξηση της δυναμικής της ΕΔΑ Αττικής, συνηγορεί η ισχυρή παρουσία του νέου μετόχου, της εταιρείας Italgas, ενός από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς ομίλους στην Ευρώπη. Με την υποστήριξη και την τεχνογνωσία του νέου μετόχου, διασφαλίζεται πρωτίστως η επιτυχής υλοποίηση του αναπτυξιακού προγράμματος της εταιρείας, η παροχή υποδομών διανομής προηγμένης τεχνολογίας ενισχύοντας την ανάπτυξη ανανεώσιμων αερίων, καθώς και η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων της εταιρείας.