Μπορεί η αεριοκίνηση να αποτελέσει τη νέα επανάσταση για τις μεταφορές;

Μπορεί να βρισκόμαστε στην αρχή μιας νέας επανάστασης στον τομέα των μεταφορών; 

Τόσο οι ενδείξεις από την παγκόσμια ανάπτυξη της αεριοκίνησης, όσο και οι γνώμες των ειδικών, συγκλίνουν στην καθιέρωση της πεποίθησης ότι το φυσικό αέριο αποτελεί σήμερα την πλέον ελπιδοφόρα εναλλακτική απέναντι στα συμβατικά καύσιμα. Τα πλέον αισιόδοξα μηνύματα έρχονται πάντως από ειδικούς κλάδους όπως τα ελαφρά φορτηγά, για τα οποία η ανάπτυξη αναμένεται να είναι αλματώδης. Καθοριστικός παράγοντας που ενισχύει αυτήν την τάση, φαίνεται ότι θα είναι τα  ισχυρά τεχνικά και περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα των περίφημων οχημάτων φυσικού αερίου (NGVs – Natural Gas Vehicles), αλλά και  το χαμηλό κόστος.

Σε αυτό το πλαίσιο ανάπτυξης της αγοράς αεριοκίνησης στον επαγγελματικό τομέα, οι μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες διαθέτουν ολοένα και περισσότερα μοντέλα επαγγελματικής χρήσης. Ειδικότερα, η αυτοκινητοβιομηχανία FIAT προσφέρει  επαγγελματικές εκδόσεις βαν φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά, όπως οι εξής:

Πηγή: NGVA Europe (http://www.ngvaeurope.eu/)


Ωστόσο, η αεριοκίνηση φαίνεται ότι μπαίνει δυναμικά και στον κλάδο της ακτοπλοΐας – και ειδικότερα στην ευρωπαϊκή ακτοπλοϊκή βιομηχανία – με τη χρήση του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ως καυσίμου κίνησης. Σταδιακά αλλά σταθερά, το LNG αναδεικνύεται στη μοναδική βιώσιμη λύση στο πρόβλημα της μείωσης της εκπομπής ρύπων από τις μεταφορές, καθώς και στην ανάγκη των ναυτιλιακών επιχειρήσεων να περιορίσουν τα κόστη τους, τα οποία σε μεγάλο βαθμό προέρχονται από τα καύσιμα. Σημειώνεται ότι ειδικά στην ακτοπλοΐα, ποσοστό που υπερβαίνει το 50% των λειτουργικών εξόδων αφορά σε δαπάνες καυσίμων. Τα πρώτα ακτοπλοϊκά επιβατηγά πλοία κίνησης LNG έχουν ήδη κάνει την εμφάνιση τους στις θάλασσες του Βορείου Ευρώπης, με τις Σκανδιναβικές χώρες να πρωτοπορούν στην ανάπτυξη στόλων πλοίων LNG.

 

Navigant Consulting

Νέα έρευνα της εξειδικευμένης εταιρίας υπηρεσιών Navigant Consulting υπολογίζει ότι την επόμενη δεκαετία θα διπλασιαστούν τα ελαφρά φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο φτάνοντας τα 39,8 εκατομμύρια. Η ίδια μελέτη υπολογίζει ότι ο αριθμός των πρατηρίων και των άλλων υποδομών προμήθειας φυσικού αερίου σε οχήματα στη Βόρειο Αμερική θα διπλασιαστεί μέχρι το 2023. Ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη μπορεί να υπάρξει σύμφωνα με τη Navigant στην Κίνα και σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Η πρόβλεψη των αναλυτών της φίρμας είναι ότι πάνω από 128 χιλιάδες ελαφρά φορτηγά θα πουληθούν στην αγορά της Βόρειας Αμερικής και 1,9 εκατ. στην αγορά της Ασίας – Ειρηνικού μέσα στα επόμενα 10 χρόνια.ΙΕΑ

Η εγκυρότερη και πιο διαδεδομένη έκθεση για τον τομέα της ενέργειας, το World Energy Outlook του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (Ιnternational Εnergy Αssociation) του ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης), εκτιμά στην τελευταία του έκθεση ότι η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στη χρήση του φυσικού αερίου αναμένεται να προέλθει τα επόμενα χρόνια από τον τομέα των μεταφορών. Η έκθεση χαρακτηρίζει την αεριοκίνηση ως μια ώριμη και τεχνολογικά άρτια τεχνολογία και καταγράφει ότι ήδη στο διάστημα από το 2000 μέχρι το 2012, ο αριθμός των οχημάτων που χρησιμοποιούν αέριο (NGVs) έχει αυξηθεί από το 1,3 εκατ. σε 13,7 εκατ. Η διεθνής τάση στροφής προς το φυσικό αέριο και την αεριοκίνηση είναι ισχυρή και ήδη διαφαίνεται και εντός των ελληνικών συνόρων με τη ζήτηση οχημάτων φυσικού αερίου κίνησης να αυξάνεται με συστηματικούς ρυθμούς. Σε αυτό το πλαίσιο και με γνώμονα την επαρκή τροφοδότηση οχημάτων με φυσικό αέριο κίνησης, η ΔΕΠΑ έχει ήδη ξεκινήσει την υλοποίηση της βασικής υποδομής σταθμών ανεφοδιασμού   FISIKON – όπως προωθείται το φυσικό αέριο κίνησης στην ελληνική αγορά – προκειμένου να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για το άνοιγμα της αγοράς της αεριοκίνησης. Το δίκτυο ανεφοδιασμού FISIKON αναμένεται να αναπτυχθεί περαιτέρω εντός του 2014, καθιστώντας το φυσικό αέριο κίνησης, και τις ωφέλειες που συνεπάγεται ακόμη πιο προσβάσιμο στους Έλληνες οδηγούς. Ενώ σιγά-σιγά κυοφορείται στην Ελλάδα η αξιοποίηση των ωφελειών της αεριοκίνησης και στην ακτοπλοΐα – με τη χρήση LNG – χάρη στην ύπαρξη σχετικών διαθεσίμων επιδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μετατροπή ή ναυπήγηση τέτοιων πλοίων.