Πρόστιμα – «φωτιά» σε 29 επιχειρήσεις στον Πειραιά


Στην επιβολή 29 προστίμων συνολικού ύψους 98.500 € προχώρησε η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά το τελευταίο τρίμηνο του 2013 για παραβάσεις σχετικές με τη νομοθεσία περί τροφίμων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της υπηρεσίας τα πρόστιμα αφορούσαν παραβάσεις επιχειρήσεων για:

•    Διάθεση μη κανονικών και μη ασφαλών προϊόντων

•    Μη αναγραφή ενδείξεων στα Ελληνικά
•    Έλλειψη φύλλων διαμαρτυρίας 
•    Έλλιπής αναγραφή ενδείξεων 
•    Απουσία τιμοκαταλόγου παρεχόμενων υπηρεσιών κ.λπ.