ΤΑΣΟΣ ΚΑΡΛΕΣ: «Να δεσμευτούν οι Υποψήφιοι Δήμαρχοι Πειραιά για μείωση Δημοτικών Τελών 20%»

– Σημαντική παρέμβαση από τον «Νέστορα» της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Πειραιά
 
– Δείτε τι αναφέρει ο τ. Αναπληρωτής Δημάρχου Πειραιά Τάσος Κάρλες
Μπορεί να μη συμμετέχει ως υποψήφιος αυτή τη φορά, ύστερα από αρκετά χρόνια, όμως ο Τάσος Κάρλες εξακολουθεί να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο Δήμο Πειραιά.
Το Piraeus Press φιλοξενεί σήμερα ακόμα μια σημαντική του παρέμβαση περί των οικονομικο κοινωνικών ζητημάτων και ειδικότερα περί της μείωσης των Δημοτικών Τελών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΤΑΣΟΥ ΚΑΡΛΕ:

ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΟΤΙ ΘΑ ΜΕΙΩΣΟΥΝ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΑΠΟ 1/1/2020 ΚΑΤΑ 20% ΣΕ ΣΎΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ 2018

7.000.000,- € (Επτά εκατομμύρια ευρώ) το χρόνο φορολογεί παράνομα τους Πειραιώτες ο Δήμος Πεοραιά μέσω των Δημοτικών Τελών. Υπάρχει περίπτωση να ασκηθούν διώξεις για παράβαση καθήκοντος κ.λ.π.

Τα Τέλη Καθαριότητας και Φωτισμού που επιβάλλει ο Δήμος και εισπράττει μέσω της ΔΕΗ και των άλλων εταιρειών, σύμφωνα με τον νόμο  προορίζονται αποκλειστικά για την κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμάτων, του ηλεκτροφωτισμού των οδών, των πλατειών και του συνόλου των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και κάθε άλλης παγίως παρεχόμενης από το Δήμο υπηρεσίας που σχετίζεται η είναι συναφής με αυτές..

Τα εισπραττόμενα Δημοτικά Τέλη δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ύψος των ανταποδοτικών υπηρεσιών, άλλως υποκρύπτεται φορολογία, κατά παράβαση της αρχής ανταποδοτικότητας, τα Τέλη καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τις δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών και δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν άλλες δαπάνες του Δήμου. 

  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ

ΕΤΟΣ        ΕΣΟΔΑ            ΕΞΟΔΑ

2005       31.786.082,-     27.134.070,-

2006        33.276.617,-     27.045.768,-

2007        35.811.635,-     26.863.961,-

2008        35.071.071,-     27.347.144,-

2009        35.167.494,-     27.812.490,-

2010        34.099.684,-     24.495.885,-

2011        31.922.518,-     23.210.942,-

2012        31.908.723,-     19.245.117,-

2013        31.270.473,-     18.468.323,-

2014        31.232.150,-     20.834.105,-

2015        30.652.899,-     21.124.830,-

2016        31.659.451,-     21.981.616,-

2017\       32.614.536,-     20.422.996,-

2018        32.599.265,-     21.545.255,

Σημείωση 1. Ο Δήμος με τον ΟΛΠ είναι σε Δικαστική διαμάχη για το εάν θα πρέπει να πληρώνει τέλη η όχι. Με δικαστική απόφαση ο Δήμος το 2016 εισέπραξε το ποσό των 6.285.940,08 € και το 2018 πάλι με Δικαστική απόφαση επέστρεψε στον  ΟΛΠ το 2018 το ποσό των 4.610.632,30 €. Τα δύο αυτά ποσά δεν αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα γιατί η υπόθεση) δεν έχει τελεσιδικήσει.

Σημείωση 2.Στα έξοδα δεν συμπεριλαμβάνονται η ετήσια τοκοχρεωλυτική δόση του δανείου που είναι 3.612.098,00 € και περίπου 980.000,00 €  που αφορά μισθοδοσία υπαλλήλων που ασχολούνται με τα ανταποδοτικά, δηλαδή ένα σύνολο της τάξεως των 4.500.000,00 €, αυτό το προσθέτουμε στα έξοδα και βλέπουμε ότι η διαφορά εσόδων-εξόδων είναι της τάξεως των (6.000.000,00 € έως 7.000.000,00 €) περίπου.

Σημείωση 3. Στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 685 στις 24/10/2018 προβλέπεται υπόλοιπο ταμείου 13.258.841,81 €.  (βέβαια το υπόλοιπο στις 31/12/2018 είναι 18.816.607,00 € σύμφωνα με τον απολογιστικό πίνακα)

Σημείωση 4.Βλέποντας αυτές τις μεγάλες διαφορές τα τελευταία χρόνια καθώς και το υπόλοιπο του ταμείου προτείναμε κατά την ψήφιση του θέματος την μείωση των Δημοτικών Τελών κατά 20% επισημαίνοντας ότι ο νόμος δεν επιτρέπει   τα Δημοτικά Τέλη να πηγαίνουν για άλλες δαπάνες παρά μόνο για την   Καθαριότητα και το Δημοτικό Φωτισμό. Η πρότασή μας δεν έγινε δεκτή και ψηφίστηκε το θέμα (απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 685 στις 24/10/2018) μόνο από την παράταξη του Δημάρχου καθώς και οι άλλες παρατάξεις μειοψήφισαν.

Στη  Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν έχει σημασία του τι λες αλλά σημασία έχει του τι κάνεις γιατί όλα είναι μετρήσιμα. Όλα όσα αναφέρονται πιο πάνω είναι πιστή αντιγραφή από τους ετήσιους απολογιστικούς πίνακες εσόδων – εξόδων.

Τάσος Κάρλες