Πανεπιστήμιο Πειραιά: Ιδρύεται τμήμα Τουριστικών Σπουδών!

Google news logo Βρείτε μας στο Google News. Πατήστε εδώ!


Το νέο ακαδημαϊκό έτος θα ξεκινήσει τη λειτουργία του το τμήμα Τουριστικών Σπουδών που ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο Πειραιά.

Συγκεκριμένα, με το νόμο «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις», του υπουργείου Παιδείας, που ψηφίστηκε την περασμένη βδομάδα στη Βουλή, ιδρύονται:

1. Τμήμα Τουριστικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών και έχει ως αποστολή να καλλιεργεί και να προάγει την επιστήμη με την έρευνα και την αναζήτηση, καθώς και να συμβάλει στη δημιουργία επιστημόνων υψηλού επιπέδου με ολοκληρωμένη εκπαίδευση επί θεμάτων τουρισμού γενικά και τουριστικής βιομηχανίας ειδικά.

2. Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με έδρα τη Χίο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών της Διοίκησης και έχει ως αποστολή, αφ’ ενός, να συνθέτει, να εξελίσσει και να ολοκληρώνει όλους τους επιστημονικούς κλάδους, οι οποίοι εξετάζουν την τουριστική ανάπτυξη και τη διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων και αφ’ ετέρου, να παρέχει στους φοιτητές ποιοτική και σύγχρονη εκπαίδευση, η οποία θα τους εξασφαλίζει επαγγελματική αποκατάσταση και σταδιοδρομία στους διαφορετικούς κλάδους του τουριστικού τομέα.

Τα δύο νέα τμήματα, που θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους από το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018, θα απονέμουν τίτλους σπουδών μέχρι και διδακτορικού διπλώματος.