ΠΡΟΣΟΧΗ: Τι προβλέπει το νέο ποινολόγιο για παραβάσεις ΦΠΑ

Google news logo Βρείτε μας στο Google News. Πατήστε εδώ!


Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου για τη μη υποβολή ή την ανακριβή υποβολή δήλωσης ΦΠΑ προβλέπει σημαντικά πρόστιμα…

Η «καμπάνα» για όσους δεν υποβάλλουν ή υποβάλλουν λανθασμένη δήλωση ΦΠΑ προβλέπει πρόστιμο ίσο με το 50% του φόρου που δεν καταβλήθηκε.

Πλέον και ο ΦΠΑ αποκτά την δική του… αυτονομία, έναντι άλλων φορολογικών παραβάσεων και προστίμων.

Όπως αποκαλύπτει το Έθνος:

- Όπου διαπιστώνεται η υποβολή ανακριβών δηλώσεων ή η μη υποβολή δηλώσεων, με συνέπεια τη μη απόδοση ή τη μειωμένη απόδοση ή την επιπλέον έκπτωση ή επιστροφή ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με ποσοστό 50% επί του ποσού του φόρου που θα προέκυπτε από τη μη υποβληθείσα δήλωση ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα.

- Το πρόστιμο ΦΠΑ για λειτουργία επιχείρησης χωρίς να έχει υποβληθεί δήλωση έναρξης οικονομικής δραστηριότητας, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την απόκρυψη φορολογητέας ύλης ορίζεται σε ποσοστό 50% επί του ΦΠΑ που θα έπρεπε να είχε αποδοθεί για όλη τη διάρκεια λειτουργίας και για το σύνολο της μη δηλωθείσας οικονομικής δραστηριότητας, όπως αυτό θα προσδιοριστεί από τον έλεγχο.

Το συγκεκριμένο πρόστιμο επιβάλλεται μόνο στις περιπτώσεις όπου εντοπίζεται, κατόπιν ελέγχου, αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη, ως αποτέλεσμα λειτουργίας επιχείρησης χωρίς υποβολή δήλωσης έναρξης. Διευκρινίζεται ότι στον όρο: «Μη δήλωση έναρξης οικονομικής δραστηριότητας»περιλαμβάνονται και οι περιπτώσεις υποκείμενων, αλλά απαλλασσόμενων από τον ΦΠΑ προσώπων, τα οποία ξεκινούν μια νέα δραστηριότητα η οποία υπάγεται σε φόρο, χωρίς να υποβάλλουν στο μητρώο την προβλεπόμενη δήλωση μεταβολής.