ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ: Πρόεδρος ο Βασίλης Κορκίδης

Ιστορική εκλογή του Βασίλη Κορκίδη στο Περιφερειακό Επιμελητήριο Αττικής, καθώς αναδείχθηκε πρώτο Πρόεδρος του νεοσύστατου οργάνου.

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ και του ΕΒΕΠ αναδείχθηκε Πρόεδρος του Περιφερειακού Επιμελητηρίου ύστερα από εκλογική διαδικασία μεταξύ των 25 μελών του.

Έταιρος υποψήφιος ήταν ο Πρόεδρος του ΒΕΠ Ανδριανός Μιχάλαρος.

Το νέο Περιφερειακό Επιμελητήριο Αττικής απαρτίζεται από εκπροσώπους των 6 Επιμελητηρίων της Αττικής.

Για την ιστορία, από τα 25 ψηφοδέλτια, 13 πήρε ο Βασίλης Κορκίδης, 11 ο Ανδριανός Μιχάλαρος, ενώ υπήρξε και ένα λευκό.

Καθοριστικής σημασίας αποδείχτηκε η στήριξη του Προέδρου της ΚΕΕΕ & του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνου Μίχαλου, του Προέδρου του ΕΕΠ και Υπεύθυνου του ΙΕΜΕ της ΚΕΕΕ Γιάννη Βουτσινά και των μελών τους, ως ελάχιστη αναγνώριση στη μακρόχρονη πορεία και προσφορά του Βασίλη Κορκίδη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΚΟΡΚΙΔΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ:

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
Ευχαριστώ από καρδιάς όλους τους προέδρους και εκπροσώπους των Επιμελητηρίων Αθηνών και Πειραιά, για την εκλογή μου στη προεδρεία του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής. Να είστε βέβαιοι ότι θα τιμήσω την εκτίμηση & τη ψήφο εμπιστοσύνης σας στο πρόσωπο μου.
Θεωρώ αυτό το νεοσύστατο συμβούλιο, μία ενδιαφέρουσα πρόκληση για να δημιουργηθεί ένα χρήσιμο συντονιστικό όργανο με καλή οργάνωση και λειτουργία εξαρχής, με σαφείς στόχους και θετικά αποτελέσματα.
Με αυτό το σκεπτικό πιστεύω ότι μπορώ να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που δημιουργούνται, κρατώντας ταυτόχρονα τις ισορροπίες μεταξύ των 6 Επιμελητηρίων, της Περιφέρειας Αττικής και βεβαίως της ΚΕΕΕ.
Το ΠΕΣ θα είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ 6 Επιμελητηρίων και ουσιαστικά μεταξύ 8 αυτοτελών φορέων. Θα λειτουργεί επικουρικά και συντονιστικά κατόπιν διαδικασιών που θα συναποφασίζονται ώστε να διεκδικούμε κοινά πάγια αιτήματα, αλλά και να συμμετέχουμε ενεργά στο σχεδιασμό της Περιφέρειας σε θέματα που αφορούν στην επιχειρηματικότητα της Αττικής.
Προσωπικά υπερασπίζομαι την αυτοτέλεια και την αυτοδυναμία των Επιμελητηρίων μας και την ένταξη τμήματος της Περιφέρειας σε εμάς και όχι των Επιμελητηρίων στη Περιφέρεια. Επιπλέον με τη δημιουργία μιας τριτοβάθμιας κλίμακας Επιμελητήρια, ΠΕΣ και ΚΕΕΕ θα έχουμε τη δυνατότητα να διεκδικήσουμε τον ρόλο που δικαιούμαστε αυτόν δηλαδή του κοινωνικού εταίρου και μάλιστα με 100% αντιπροσωπευτικότητα στους κλάδους του Εμπορίου, της Βιομηχανίας- Μεταποίησης και των Υπηρεσιών. Όταν αυξάνεις τη δομή σου δεν μειώνεις τη δύναμη σου, που είναι τα Επιμελητήρια μας.
Στις άμεσες προθέσεις μας αλλά και στις δυνατότητες μας είναι να συνεργαστούμε με άλλες Ευρωπαϊκές Περιφερειακές Ενότητες αντλώντας τις καλύτερες δυνατές πρακτικές. Σχετικές επαφές υπάρχουν ήδη με τη Γερμανία, την Ισπανία, αλλά και με 20 περιοχές μεσογειακών πόλεων μέσω της ASCAME. Η συμμετοχή μας στη UEAPME και τη EUROCOMMERCE σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του προέδρου της ΚΕΕΕ Κ. Μίχαλου στη EUROCHAMBRE καλύπτει σχεδόν όλο το φάσμα των εκπροσωπήσεων στην Ευρώπη.
Οι αρχικές προτάσεις και οι 3 προτεραιότητες που θέτω υπόψη σας είναι:
1.Στελέχωση, οργάνωση, δομή. Οργανόγραμμα και χρονοδιάγραμμα ΠΕΣ.
2.Δημιουργία ατζέντας θεμάτων συνεργασίας με τη Περιφέρεια.
3.Απεικόνιση της Οικονομικής γεωγραφίας Αττικής σε συνεργασία με στοιχεία ΚΕΕΕ/ΓΕΜΗ και Επιμελητηρίων.
Συνοπτικά οι 7 δράσεις μας πρέπει να επικεντρωθούν:
Α. Γεωβάση /Χαρτογράφηση και ανάλυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας Περιφέρεια Αττικής
Β. Μελέτη σκοπιμότητας / βιωσιμότητα και ανάπτυξη επιχειρηματικών συστάδων
Γ. Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου (ΑΚΕ)
Δ. Συνέργειες επιχειρήσεων στην αλυσίδα αξίας
Ε. Εκκολαπτήρια επιχειρηματικότητας (incubator)
ΣΤ. Πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου
Ζ. Λειτουργία και εξέλιξη επιχειρηματικών πάρκων
Σας ευχαριστώ πολύ και ευελπιστώ στη πολύτιμη βοήθεια και τη στήριξη σας.
Βασίλης Κορκίδης