Δείτε ποιο δρομολόγιο του τραμ δε λειτουργεί


Το τμήμα του δικτύου του τραμ «Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας – Ασκληπιείο Βούλας» βρίσκεται εκτός λειτουργίας και σήμερα, από τις 22:00 έως και τη λήξη της βάρδιας, λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης.

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, τα οχήματα του τραμ θα τερματίζουν τα δρομολόγιά τους στη στάση «Παλαιό Δημαρχείο».

Τα τελευταία δρομολόγια θα εκτελεστούν:
Από «Ασκληπιείο Βούλας» προς «Σύνταγμα» στις 21:54

Από «Σύνταγμα» προς «Ασκληπιείο Βούλας» στις 20:40

Από «Ασκληπιείο Βούλας» προς «ΣΕΦ» στις 21:44

Από «ΣΕΦ» προς «Ασκληπιείο Βούλας» στις 20:50

Τα δρομολόγια από «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» προς «ΣΕΦ» και αντίστροφα δεν επηρεάζονται και θα εκτελεστούν κανονικά.