ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΡΕΝΤΗ: Υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα Κοινωνικού και Ιαματικού Τουρισμού


Ξεκίνησε στα ΚΕΠ, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Κοινωνικού και Ιαματικού Τουρισμού, Εκδρομών, Δωρεάν Παροχής Βιβλίων και Δωρεάν Παροχής Εισιτηρίων Θεάτρου του ΛΑΕ/ΟΓΑ για το έτος 2014, την Τρίτη 27-5-2014 και θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 20-6-2014.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 Κοινωνικός Τουρισμός (6ημερες διακοπές). Το πρόγραμμα θα ισχύσει από 1-7-2014 έως 3-5-2015.

 Ιαματικός Τουρισμός (6ημερες διακοπές). Το πρόγραμμα θα ισχύσει από 1-7-2014 έως 31-12-2014. Στο πρόγραμμα Ιαματικού Τουρισμού συμμετέχουν μόνο οι συνταξιούχοι.

Εκδρομικό Πρόγραμμα με 3ημερες, 2ημερες και μονοήμερες εκδρομές. Το πρόγραμμα θα ισχύσει από 1-7-2014 έως 3-5-2015.
 Δωρεάν Παροχή Βιβλίων. Το πρόγραμμα θα ισχύσει από 1-7-2014 έως 31-12-2014.

Δωρεάν Παροχή Εισιτηρίων Θεάτρου. Το πρόγραμμα θα ισχύσει από 1-7-2014 έως 31-5-2015.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

1. Όλοι οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ.
2. Οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών που έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
3. Τα μέλη των οικογενειών (σύζυγοι – παιδιά) που είναι έμμεσα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ.
4. Δικαιούχοι σύνταξης επιζώντων.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Βιβλιάρια υγείας του ΟΓΑ θεωρημένα.
2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
3. Ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων (εφόσον υπάρχει) ή απόκομμα καταβολής εισφορών (αφορά ασφαλισμένους).

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σε περίπτωση που τρίτο πρόσωπο προσέλθει στο ΚΕΠ για την υποβολή αίτησης συμμετοχής, θα πρέπει απαραίτητα εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών να έχει και νόμιμη εξουσιοδότηση.

Άτομα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου/ης ή συνταξιούχου του ΟΓΑ, χήρες/οι με ανήλικο/α ορφανό/ά τέκνα που επιτροπεύονται από τη χήρα/ο ή τρίτο πρόσωπο, και επιθυμούν να συμμετέχουν στην κλήρωση ως μέλη οικογένειας, πρέπει να δηλώνουν στην αίτησή τους και τα στοιχεία των λοιπών μελών που λαμβάνουν σύνταξη από τον ίδιο θανόντα ώστε να εξασφαλιστεί η από κοινού συμμετοχή τους στα προγράμματα.

Οι δικαιούχοι θα αναδειχθούν έπειτα από κλήρωση. 

Κατ’ εξαίρεση θα μπορούν να συμμετέχουν χωρίς κλήρωση, στο πρόγραμμα Κοινωνικός Τουρισμός (6ημερες διακοπές) και Ιαματικός Τουρισμός (6ημερες διακοπές), οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ με την προϋπόθεση ότι λαμβάνουν προσαύξηση του ποσού της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας ή τυφλότητας ή λαμβάνουν εξωϊδρυματικό επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας. 

Στο Εκδρομικό Πρόγραμμα θα μπορούν να συμμετέχουν χωρίς κλήρωση με την προϋπόθεση ότι λαμβάνουν προσαύξηση του ποσού της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας ή τυφλότητας.

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ www.oga.gr (επιλογή : Κληρωθέντες Δικαιούχοι) καθώς και κατάλογος των συμβεβλημένων τουριστικών καταλυμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε:
1. ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας, Μαινεμένης 57-59, τηλ.2132060701-703-704-705-708-709
2. ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Αγ. Ι. Ρέντη, Φλέμινγκ 5, τηλ. 2132005000