Επιστρέφουν στις θέσεις τους οι 1.293 σχολικοί φύλακες


Επανέρχονται στις θέσεις τους στους δήμους, στους οποίους υπηρετούσαν, πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα ή απολυθούν, οι 1.293 σχολικοί φύλακες.

Η απόφαση του υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, μαζί με τους πίνακες με τα ονόματα των υπαλλήλων.

Το ΦΕΚ με τα ονόματα των σχολικών φυλάκων

Η απόφαση αφορά 1.293 υπαλλήλους, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ, ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων. Αυτοί, όπως αναφέρει το «Βήμα», επανέρχονται στις θέσεις, με τον ίδιο βαθμό και με το ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο στους δήμους που υπηρετούσαν πριν από τη θέση τους σε διαθεσιμότητα λόγω της προβλεπόμενης αυτοδίκαιης επανασύστασης της καταργηθείσας ειδικότητας και των θέσεων των σχολικών φυλάκων.

Οι θέσεις των σχολικών φυλάκων επανασυστάθηκαν με τον Ν. 4325/2015 και από τη δημοσίευσή του, δηλαδή από τις 11 Μαΐου 2015.

Πηγή: parapolitika.gr