Προσλήψεις 222 εποχικών σε 2 νοσοκομεία

Δύο νοσοκομεία της χώρα θα προχωρήσουν σε προσλήψεις εποχικού προσωπικού.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΕΣΩΧ 7 και να την υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω εξουσιοδοτημένου ατόμου, είτε με συστημένη επιστολή προς τα δύο νοσοκομεία.
Το Ασκληπι…

Διαβάστε περισσότερα στο : 24wro.com.gr