Ετικέτα: ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ: Σπουδές εξ αποστάσεως, προσαρμοσμένες στις ανάγκες σου. Μέχρι τις 6 Μαΐου 2019

Το σημερινό περιβάλλον της αγοράς εργασίας είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, διεθνοποιημένο, διαρκώς μεταβαλλόμενο και έντονα πελατοκεντρικό. Για αυτό τα νέα στελέχη χρειάζονται γνωστικά εφόδια, μεθοδικότητα, αντιληπτικές ικανότητες και κριτικές δεξιότητες. Αυτά τα στοιχεία σε συνδυασμό με την προσωπική ενδυνάμωση και εξέλιξη μπορούν να επιτύχουν οι ενδιαφερόμενοι μέσω ενός πανεπιστημιακού τίτλου σπο...

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ: Μέχρι τις 6 Μαΐου 2019 αιτήσεις για εξ αποστάσεως σπουδές, όπως...

Χρήσιμες και απαραίτητες γνώσεις για όλους τους τομείς της αγοράς εργασίας και εξειδικευμένες τεχνικές και ατομικές δεξιότητες στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον και στον ψηφιακό κόσμο μπορούν να π...