Η Πειραιώτισσα πολιτικός που ελέγχεται γιατί έβγαλε λεφτά στο εξωτερικό!


Στο στόχαστρο του Υπουργείου Οικονομικών μπήκε η Πειραιώτισσα Βουλευτής της ΔΗΜΑΡ, Μαρία Ρεπούση.

Η Μαρία Ρεπούση καλείται να καταθέσει όλα τα σχετικά αποδεικτικά για να βεβαιώσει πως τα εμβάσματα που φαίνεται να έχει στείλει στο εξωτερικό καλύπτονται από τις φορολογικές της δηλώσεις καθώς η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων, που είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο, δεν έχει στοιχεία ή την αρμοδιότητα για έλεγχο πόθεν έσχες.Σχετικά με το θέμα η Βουλευτής Α’ Πειραιά και Νήσων, Μαρία Ρεπούση, δήλωσε τα ακόλουθα:

Τα εμβάσματα στα οποία αναφέρεται η ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών σε ό,τι με αφορά καλύπτονται απολύτως από τις φορολογικές μου δηλώσεις τις οποίες ήδη προσκόμισα στις φορολογικές αρχές της χώρας. Στάλθηκαν για λόγους σπουδών και υγείας οικείων μου προσώπων. Μετά την εξυπηρέτηση των εν λόγω αναγκών το μεγαλύτερο μέρος αυτού του ποσού επέστρεψε στην Ελλάδα.