Μικρολίμανο: 8η παράταση στα έργα ανάπλασης!


Το έργο ανάπλασης του Μικρολίμανου έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί από το 2020

Στην έγκριση νέας παράτασης εκτέλεσης εργασιών στο Μικρολίμανο προχώρησε η οικονομική επιτροπή του δήμου
Πειραιά. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Διονύση Νοταράκη για το Build, πρόκειται για την όγδοη κατά σειρά παράταση που δίνεται στο έργο. Σημειώνεται πως σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, το έργο έπρεπε να παραδοθεί τον Νοέμβριο του 2020. Ωστόσο χορηγήθηκε μία σειρά παρατάσεων, τόσο κατόπιν αιτημάτων της αναδόχου εταιρείας όσο και χωρίς.

Η ανάδοχος εταιρεία υπέβαλε στα τέλη του 2021 έγγραφη ειδική δήλωση διακοπής εργασιών, λόγω καθυστέρησης στην εξόφληση της 9ης και της 10ης πιστοποίησης της αρχικής σύμβασης, καθώς και της 4ης της πρώτης ΣΣΕ, ενώ τον Φεβρουάριο του 2022 υπέβαλε ένσταση μεταξύ άλλων για τη μη αποπληρωμή πιστοποιήσεων (10ης, 11ης και 12ης) και τη μη έγκαιρη έγκριση του τρίτου αναλυτικού πίνακα εργασιών.

Ζητήθηκε παράταση έως τον Δεκέμβριο, δόθηκε έως τα τέλη Σεπτεμβρίου

Ταυτόχρονα «εντοπίσθηκαν τα αρχεία του έργου και συμπληρώθηκε ο φάκελος της 2ης ΣΣΕ προς αποστολή στο Ελεγκτικό Συνέδριο», αναφέρεται στη σχετική εισήγηση της διεύθυνσης Οδοποιίας Αποχέτευσης. «Εκτιμώντας λοιπόν τα ανωτέρω και τον απαιτούμενο χρόνο διαδικασιών, εξοικείωσης των νέων στελεχών με το αντικείμενο, τις εκτελεσθείσες εργασίες και τα αρχεία του έργου, θεωρούμε ότι δεν επαρκεί ο υπολειπόμενος χρόνος του ενός μηνός μέχρι την εκπνοή της σχετικής τελευταίας εγκριθείσας παράτασης (σ.σ. 31/07/2022)». Έτσι «προκύπτει η ανάγκη για νέα παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου, χωρίς δική μας υπαιτιότητα», αναφέρει η υπηρεσία προσθέτοντας πως η μελέτη για τα αρχαία που βρέθηκαν δεν έχει εγκριθεί. Έτσι εισηγήθηκε την έγκριση της συνολικής προθεσμίας του έργου έως 9 Δεκεμβρίου.

«Θεωρούμε την εν λόγω παράταση ως την ελάχιστη πιθανώς επαρκή, συνυπολογίζοντας τρεις έως τέσσερις μήνες εκτιμώμενο χρόνο διαδικασιών (Ελεγκτικό Συνέδριο κ.α.) συν τρεις έως δύο μήνες διάστημα που επαρκεί για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου». Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου παρατείνεται εν τέλει έως τις 30 Σεπτεμβρίου.