Υποβολή αιτήσεων για δωρεάν διανομή τροφίμων σε απόρους – Ποια είναι τα κριτήρια

Ξεκίνησε η διαδικασία που οι φορείς εκπροσώπησης των δικαιούχων – απόρων ατόμων υποβάλλουν αίτηση στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (Τζανή Χρυσούλα, τηλ. 2131602617, Ψαρών & Μ. Μπότσαρη 7 -Δραπετσώνα 186 48), από σήμερα έως και τις 28-2-2014.

Κριτήριο επιλεξιμότητας για τους φορείς εκπροσώπησης είναι η παροχή υπηρεσιών φιλανθρωπικού, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα . Ως εκ τούτου στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν:

Οι Δήμοι όλης της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά

  1. http://www.patt.gov.gr/main/templates/nomarxia/img/li.gif); margin-top: 6px; margin-bottom: 6px;">Τα Ν.Π.Δ.Δ. στις αρμοδιότητες των οποίων υπάγεται η παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας(Π.Χ. Δημοτικά Γηροκομεία, Βρεφοκομεία κ.α.)
  2. http://www.patt.gov.gr/main/templates/nomarxia/img/li.gif); margin-top: 6px; margin-bottom: 6px;">Τα Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για τα οποία, είτε βάσει των καταστατικών τους είτε βάσει των ενεργειών τους κατά τα 2 τουλάχιστον προηγούμενα έτη, να προκύπτει φιλανθρωπική δραστηριότητα (π.χ. Σύλλογοι, Σωματεία, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις ΟΤΑ α΄ βαθμού, Εκκλησιαστικά ιδρύματα κ.α.)
  3. http://www.patt.gov.gr/main/templates/nomarxia/img/li.gif); margin-top: 6px; margin-bottom: 6px;">Ιερές Μητροπόλεις για το φιλανθρωπικό έργο των ενοριών τους.

Οποιαδήποτε αίτηση συμμετοχής υποβληθεί μεταγενέστερα, θεωρείται εκπρόθεσμη και οι εν λόγω φορείς αποκλείονται του προγράμματος.