ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ: Παράταση ρύθμισης οφειλών στους ΟΤΑ

– Δείτε μέχρι πότε μπορείτε να ρυθμίσετε τις βεβαιωμένες οφειλές σας 

– Διαβάστε πού πρέπει να υποβάλλετε την αίτησή σας 

Με βάση Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που δημοσιεύτηκε στις 30/9/2019 στο ΦΕΚ, όλοι οι οφειλέτες στους ΟΤΑ έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τα χρέη τους μέχρι 31/12/2019. Ο Δήμος Πειραιά καλεί όσους έχουν βεβαιωμένες οφειλές ή θα βεβαιωθούν μέχρι 29/11/2019 να τις ρυθμίσουν με αίτησή τους σε έως και 100 δόσεις, με ελάχιστη δόση τα 20 ευρώ.

Με τη ρύθμιση αυτή απαλλάσσονται από 100% έως 50% από τις προσαυξήσεις, τους τόκους εκπρόθεσμης υποβολής, καθώς και από τα πρόστιμα, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλέξουν.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι ή εξουσιοδοτημένα απ’ αυτούς πρόσωπα μπορούν να απευθύνονται για υπαγωγή στη ρύθμιση, με αίτησή τους, μέχρι 31/12/2019, στο Τμήμα Εισπράξεων του Δήμου Πειραιά (πλατεία Κοραή, 2ος όροφος) ή ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Πειραιά http://piraeus.gov.gr –ηλεκτρονικές υπηρεσίες-ηλεκτρονικές πληρωμές.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 213-2022069 -74 – 75 – 76 – 77 ή στο e-mail: [email protected] piraeus.gov.gr.