ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ: Έρχονται 500 προσλήψεις !

Google news logo Βρείτε μας στο Google News. Πατήστε εδώ!


- Εκατοντάδες προσλήψεις στο Δήμο Πειραιά με συμβάσεις ορισμένου χρόνου

- Δείτε ποιους τομείς αφορούν

…του Σαράντου Ευσταθόπουλου, Εκδότη Piraeus Press

Εκατοντάδες θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, με 2μηνες ή 8μηνες συμβάσεις, ανοίγουν το επόμενο χρονικό διάστημα στο Δήμο Πειραιά, για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών που αφορούν στην καθημερινότητα των πολιτών.

Η αντιπολίτευση ασκεί κριτική για τη δημιουργία «στρατού ψηφοφόρων» ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών του Μαΐου, ενώ η απάντηση της Δημοτικής Αρχής είναι ότι «οι ανάγκες των δημοτών δεν μπορούν να περιμένουν».

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΚΡΙΘΟΥΝ-ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΟΥΝ:

ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση πρόσληψης εβδομήντα (70) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έντεκα (11) μηνών, για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει».
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση πρόσληψης τριάντα (30) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών της καθαριότητας εσωτερικών χώρων και της φύλαξης των δημοτικών κτιρίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 205 του Ν. 3584/2007 και του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει».
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση πρόσληψης δεκαεννέα (19) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Οδοποιίας – Αποχέτευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 205 του Ν. 3584/2007 και του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει».
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση πρόσληψης εξήντα εννέα (69) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 205 του Ν. 3584/2007 και του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει».
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση πρόσληψης εκατόν τριών (103) ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας (8) οκτώ μηνών, για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της καθαριότητας του Δήμου μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 205 του Ν. 3584/2007 και του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει».
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση πρόσληψης τριάντα δύο (32) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικού και Λοιπών Τεχνικών Έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 205 του Ν. 3584/2007 και του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει».
ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση πρόσληψης είκοσι οκτώ (28) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας (8) οκτώ μηνών, για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Διεύθυνσης Μηχανολογικού – Ηλεκτρολογικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 205 του Ν. 3584/2007 και του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει».
ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση πρόσληψης εκατόν δεκαοκτώ (118) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, όπως ισχύει».