ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ: Δείτε τα θέματα της τελευταίας συνεδρίασης με δημοτική αρχή Μιχαλολιάκου


Τη Δευτέρα 25 Αυγούστου 2014, στις 17.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά θα πραγματοποιηθεί η τελευταία συνεδρίαση με τη Δημοτική Αρχή Μιχαλολιάκου.

Αυτά είναι τα θέματα που θα συζητηθούν:


ΘΕΜΑ 1ο: «Μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014». 

 

ΘΕΜΑ 2ο  « Λήψη απόφασης για α) Συμψηφισμό οφειλών Δήμου Πειραιά προς  Α΄ Δ.Ο.Υ Πειραιά με 5.165.448,34 € που οφείλει η πολιτεία από παρακρατηθέντες πόρους και επιχορηγήσεις και β) Διαγραφή προστίμου ποσού 883.074,27 € από Δ.Ο.Υ Πειραιά ».    

            

ΘΕΜΑ 3ο:«Αποδοχή εξώδικου συμβιβασμού και υπογραφή σχετικής σύμβασης για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου μας με την εταιρία ΕΥΔΑΠ  Α.Ε.»

 

ΘΕΜΑ 4ο: «Ενημέρωση του Σώματος για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το Β΄ τρίμηνο του οικονομικού έτους 2014».

 

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρόσληψης δεκαπέντε (15) ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, δεκατριών (13) ΔΕ Βοηθών Παιδαγωγών, έξι (6) ΔΕ Μαγείρων και δύο (2) ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών-εποχικών αναγκών των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007».

 

ΘΕΜΑ 6ο: «Λήψη απόφασης για την κατανομή ποσού 245.823,74 €, ως  Γ΄ επιχορήγηση  έτους 2014, στις Σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πειραιά, για τις λειτουργικές τους ανάγκες ».

 

ΘΕΜΑ 7ο: «Διάλυση της υπ΄αρ. πρωτ. 20536/30-5-13 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πειραιά και του Αναδόχου Θεοχάρη Διαμαντίδη, για την εκτέλεση της εργασίας ¨Εφαρμογή Σχεδίου Μάρκετινγκ καθώς και των Δράσεων Δημοσιότητας των προγραμμάτων ΤΟΠΕΚΟ κ΄ ΤΟΠΣΑ ¨ και επιστροφή της εγγυητικής επιστολής του Αναδόχου»

 

ΘΕΜΑ 8ο: «Αναγκαιότητα υλοποίησης δράσεων».

 

ΘΕΜΑ 9ο: «Λήψη απόφασης για : 1) Αποξήλωση των κουβουκλίων των σχολαζόντων-κενών περιπτέρων που βρίσκονται στο παραλιακό μέτωπο και συγκεκριμένα, α) Ακτή Ποσειδώνος 10, β)  Ακτή Ποσειδώνος 28-30 & γ) Ακτή Μουτσοπούλου 10, χωρίς να καταργηθούν οι θέσεις, και 2) Μετατόπιση περιπτέρων των δικαιούχων Δραγώνα Ελισάβετ και  Κατσούλη Αικατερίνης, και του σχολάζοντος περιπτέρου της αποθανούσης Μεντζίνη Ελένης, που βρίσκονται στο σταθμό του ΗΣΑΠ Πειραιά σε νέες θέσεις, όπως αυτές αποτυπώνονται στο σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα λόγω έργων του ΜΕΤΡΟ».

 

ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου : Βιοκλιματική αναβάθμιση Πλατείας Πηγάδας (Καλαβρύτων) και περιμετρικών οδών».

 

ΘΕΜΑ 11ο:  «Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο ¨Αποκατάσταση κτηρίου επί των οδών Βασιλ. Γεωργίου Β΄-10 και Βούλγαρη – 155 Πειραιάς για την μετατροπή σε ΚΑΠΗ¨ ».

 

ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 6.807,23 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την εκδήλωση/έκθεση του Πειραιώτη Νίκου Μιχαλιτσιάνου στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά από 20-11-2013 έως 28-2-2014».