ΛΑΧΑΝΟΓΟΡΑ ΡΕΝΤΗ: «Μπλόκο» σε 49 τόνους φρούτων

Στο πλαίσιο των αιφνιδιαστικών ελέγχων που πραγματοποιούν, ενόψει της εορταστικής περιόδου, οι ελεγκτές τροφίμων του τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Πειραιά εντόπισαν 39,5 τόνους μήλα και 9,6 τόνους ακτινίδια σε επιχείρηση εμπορίου φρούτων και λαχανικών με έδρα τον Αγ. Ιωάννη Ρέντη, χωρίς τις απαιτούμενες σημάνσεις επί της συσκευασίας.

Κατόπιν ελέγχου των εμπορικών εγγράφων διακίνησης των παραπάνω φορτίων διαπιστώθηκε ότι οι 19,9 τόνοι μήλων ήταν αρχικής προέλευσης Σκοπίων, οι οποίοι εισήχθησαν από παραγωγό της Καστοριάς και διακινήθηκαν στην Αθήνα χωρίς σήμανση επί της συσκευασίας και χωρίς να αναγράφεται η χώρα προέλευσή τους στο σχετικό δελτίο αποστολής.

Λόγω του γεγονότος ότι η προέλευση της υπόλοιπης ποσότητας μήλων αλλά και των ακτινιδίων δεν τεκμηριώθηκε πλήρως, τα προϊόντα επιστράφηκαν στους προμηθευτές τους μέχρι να ταυτοποιηθεί πλήρως η προέλευση των προϊόντων, να ελεγχθούν και να επισημανθούν κατάλληλα.

 Η συγκεκριμένη επιχείρηση παραπέμπεται στην επιτροπή κυρώσεων, προκειμένου να της επιβληθούν οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία διοικητικές κυρώσεις.