ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ: Μεγάλο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού 41 σχολείων!

Μεγάλο πρόγραμμα έργων εκσυγχρονισμού, συντήρησης και αναβάθμισης σε 41 σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά
Ένα μεγάλο πρόγραμμα, προϋπολογισμού της τάξης του 1.460.507€ για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση συνολικά 26 σχολικών συγκροτημάτων στους Δήμους Πειραιά και Κορυδαλλού δρομολογείται μετά από την έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής της εισήγησης του Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά Γιώργου Γαβρίλη.

Στο Δήμο Πειραιά ανήκουν 20 συγκροτήματα, στα οποία στεγάζονται 32 σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, τεχνικά-επαγγελματικά), ειδικά και μουσικά σχολεία. Στην πλειοψηφία τους πρόκειται για κατασκευές της περιόδου του ’70 ενώ κάποια είναι ακόμη παλαιότερα. Γι’ αυτό, είναι απολύτως αναγκαίο να πραγματοποιηθούν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης, επισκευών, εκσυγχρονισμού και βελτίωσης των κτηριακών και αθλητικών υποδομών .

Ο προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται σε 1.227.507€, η χρηματοδότηση θα γίνει από την Περιφέρεια και για την υλοποίησή τους θα υπογραφεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πειραιά.

Στα 6 σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Κορυδαλλού στεγάζονται 9 σχολεία Α’/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης. Οι εργασίες αφορούν στη συντήρηση, αντικατάσταση αθλητικού εξοπλισμού, ανάπλαση και αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων. Ο προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται σε 233.000 €, η χρηματοδότηση θα γίνει από την Περιφέρεια και για την υλοποίησή τους θα υπογραφεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κορυδαλλού.

Στην εισήγησή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Γιώργος Γαβρίλης αναφέρθηκε στην ανάγκη η συντήρηση και ο εκσυγχρονισμός των σχολικών υποδομών να γίνεται με ολοκληρωμένο τρόπο στη βάση ενός ευρύτερου και μακρόπνοου σχεδιασμού, που θα βελτιώνει το επίπεδο λειτουργικής επάρκειας και ασφάλειας των σχολείων, θα δημιουργεί ένα σύγχρονο, φιλικό και ελκυστικό περιβάλλον εκπαίδευσης για τους μαθητές αλλά και τους εκπαιδευτικούς.

Αναφερόμενος στην κατάσταση του σχολικού κτηριακού αποθέματος στα σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, επισήμανε ότι τα τελευταία χρόνια είναι εμφανής η έλλειψη παρεμβάσεων συντήρησης εξαιτίας των περιοριστικών οικονομικών πολιτικών και την οικονομική αδυναμία των Δήμων και τόνισε την ανάγκη οι σχολικές αλλά και οι λοιπές κοινωνικές υποδομές να προστατευτούν και να εκσυγχρονιστούν σηματοδοτώντας τόσο το δημόσιο, δωρεάν χαρακτήρα της εκπαίδευσης όσο και την ισχυρή παρουσία του κοινωνικού κράτους.