Στο Λαύριο η συνεδρίαση Δ.Σ. του Ε.Ε.Π. μηνός Μαΐου

Google news logo Βρείτε μας στο Google News. Πατήστε εδώ!


Στο Λαύριο θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση μηνός  Μαΐου 2022, του Διοικητικού Συμβουλίου του  Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά.

Η επιλογή του Λαυρίου, αποτελεί δέσμευση του Προέδρου του ΕΕΠ κ. Ι. Βουτσινά για ισχυρή παρουσία του Επιμελητηρίου και ενημέρωση των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών μελών του στην Ανατολική Αττική και γενικότερα  στις θεωρούμενες απομακρυσμένες περιοχές, δικαιοδοσίας του ΕΕΠ, στο γενικότερο πλαίσιο της ενδυνάμωσης του Επιμελητηριακού θεσμού σε ολόκληρη την Επικράτεια.

Όπως επισημαίνει ο κ. Βουτσινάς, για πρώτη φορά στα 100 χρόνια λειτουργίας του ΕΕΠ, πραγματοποιείται συνεδρίαση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου στο Λαύριο, ως δείγμα σεβασμού προς τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες  της Ανατολικής Αττικής που ανήκουν στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά.

Να σημειωθεί ότι η συνεδρίαση αυτή, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25/05/2022 και ώρα 17:30 στην αίθουσα Παλαιού Μηχανουργείου όπισθεν Δημαρχείου Λαυρίου, είναι η πρώτη που γίνεται δια ζώσης μετά την πανδημία Covid19.

Οι επαγγελματίες της περιοχής θα έχουν την δυνατότητα να ενημερωθούν για σοβαρά θέματα του Επιμελητηρίου που τους αφορούν, για τις δράσεις του, τις υπηρεσίες που προσφέρει στα μέλη του και για γενικότερα ζητήματα της οικονομίας και της αγοράς.

Μεταξύ των θεμάτων  που θα αναπτυχθούν στο Δ.Σ. του ΕΕΠ στο Λαύριο, είναι αυτά της λειτουργίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), των ανταποδοτικών υπηρεσιών που παρέχουν τα Επιμελητήρια στα μέλη τους και επίκαιρα θέματα που ενδιαφέρουν τους επαγγελματίες μέλη του Επιμελητηρίου , όπως η άσκηση επαγγέλματος Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή, η  λειτουργία καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, τα Πνευματικά και Συγγενικά Δικαιώματα, η ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος και η στήριξη επιχειρήσεων παράκτιων περιοχών κ.ά.