ΠΡΟΚΛΗΣΗ: Το Κράτος χρηματοδοτεί με 110.000.000 ευρώ τα έργα των Κινέζων του ΟΛΠ

Google news logo Βρείτε μας στο Google News. Πατήστε εδώ!


- Η απόλυτη πρόκληση απέναντι στον ελληνικό λαό που χύνει αίμα 8 χρόνια τώρα

- Αποκαλύπτεται σταδιακά το μεγάλο «παιχνίδι» στο Λιμάνι του Πειραιά

- Με δικά μας λεφτά τα νέα έργα... υπέρ των Κινέζων του ΟΛΠ

- Ο «αριστερός» Υπουργός Ναυτιλίας Κουβέλης νίπτει τας χείρας του

...του Σαράντου Ευσταθόπουλου, Εκδότη Piraeus Press

Διαβάζουμε με ιδιαίτερη προσοχή την ενημέρωση για το σχέδιο επέκτασης των βασικών υποδομών υποδοχής και εξυπηρέτησης κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι του Πειραιά και πραγματικά δεν μπορούμε να πιστέψουμε αυτό που διαβάζουμε!

Χρηματοδότηση από το Ελληνικό Κράτος κατά 95%, σε έργο προϋπολογισμού 113.900.000 ευρώ, το οποίο θα εκμεταλλεύονται οι Κινέζοι του ΟΛΠ!

Και αυτό, την ώρα που καλείται με δικαστική απόφαση ο Δήμος Πειραιά να επιστρέψει στον ΟΛΠ περίπου 4.500.000 ευρώ από παρακρατηθέντα δημοτικά τέλη (παρανόμως σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση)... όταν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης πανηγύριζε που εισέπραξε «ανταποδοτικά» από τον ΟΛΠ περίπου 2.000.000 ευρώ!

Ζούμε το απόλυτο θέατρο του παραλόγου, με  τα κορόιδα όλους εμάς, τους Έλληνες φορολογούμενους πολίτες να χρυσοπληρώνουμε-χρηματοδοτούμε τις επενδύσεις των επενδυτών !

Δηλαδή για να καταλάβουμε τι συμβαίνει με το Λιμάνι του Πειραιά.

Το «χαρίσαμε» στους Κινέζους (σύμφωνα με την τιμή που πουλήθηκε) και επιπροσθέτως δεσμευτήκαμε να χρηματοδοτήσουμε με δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, έργα τα οποία θα αποφέρουν μέγιστο κέρδος στους Κινέζους του ΟΛΠ και θα επιβαρύνουν σημαντικά το περιβάλλον της πόλης του Πειραιά (επικίνδυνοι ρύποι από κρουαζιερόπλοια).

Σε όλα αυτά, να συνυπολογίσουμε ότι ο Πειραιάς δεν έχει κανένα όφελος από την Κρουαζιερα όπως είναι κοινώς γνωστό στους παροικούντες της Ιερουσαλήμ.

Βγάζετε νόημα εσείς;;;;

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

“Η υλοποίηση του έργου κρίνεται ότι είναι κομβικής σημασίας για την Περιφέρεια Αττικής και αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των επισκεπτών κρουαζιέρας, σε βελτίωση της επισκεψιμότητας της Αθήνας και σε αναβάθμισή της ως τουριστικού προορισμού, ενώ λόγω των πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων και τη διασύνδεση της κρουαζιέρας με άλλους κλάδους (καύσιμα, λιπαντικά, τρόφιμα-ποτά, παροχή ύδατος) τα οικονομικά οφέλη δύναται να διαχυθούν στο σύνολο της Περιφέρειας”.


Αυτό αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην πρόσκληση του ΕΣΠΑ για το λιμάνι του Πειραιά που προκήρυξε η Περιφέρεια Αττικής και θα υλοποιήσει ο ΟΛΠ.

Η πρόσκληση αφορά στην υλοποίηση δύο νέων θέσεων ελλιμενισμού για υποδοχή και εξυπηρέτηση κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι του Πειραιά, που θα περιλαμβάνει (ενδεικτικά) την κατασκευή των αντίστοιχων υποδομών ελλιμενισμού και των απαραίτητων εγκαταστάσεων δικτύων της νότιας ζώνης του επιβατικού λιμένος.

Η δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την πρόσκληση ανέρχεται σε 113.900.000 ευρώ και θα διατεθεί από τα κονδύλια του άξονα προτεραιότητας 07 «Ενίσχυση της Περιφερειακής Κινητικότητας και των Πολυτροπικών Μεταφορικών Συνδέσεων της Περιφέρειας Αττικής».


Όπως σημειώνεται στην πρόσκληση, το λιμάνι του Πειραιά έχει εδραιωθεί ως ένα από τα κυριότερα διαμετακομιστικά κέντρα της Μεσογείου. Βρίσκεται σε ευνοϊκή γεωγραφική θέση και διαθέτει επαρκή βάθη ώστε να δέχεται μεγάλες ποσότητες φορτίου (εμπορευματοκιβώτια και επιβατηγά αυτοκίνητα).

Τις τελευταίες 3 δεκαετίες ωστόσο, με τη συνεχή άνοδο της κρουαζιέρας, ενός από τους δυναμικότερους κλάδους του τουρισμού, η δυναμικότητα του λιμένα Πειραιά, αδυνατεί να ανταποκριθεί στις πρόσθετες ανάγκες, καθώς από τις 9 υφιστάμενες θέσεις ελλιμενισμού μόνο μια μπορεί να εξυπηρετήσει τα νέας γενιάς κρουαζιερόπλοια τα οποία έχουν μήκος πάνω από 300 μέτρα, βύθισμα άνω των 11 μέτρων και χωρητικότητα 4.000 επιβατών.
Προκύπτει συνεπώς ανάγκη υλοποίησης ενός τεχνικού έργου κατασκευής δύο νέων θέσεων ελλιμενισμού για υποδοχή και εξυπηρέτηση κρουαζιερόπλοιων, που θα περιλαμβάνει ενδεικτικά την κατασκευή των αντίστοιχων υποδομών ελλιμενισμού και των απαραίτητων εγκαταστάσεων δικτύων της νότιας ζώνης του επιβατικού λιμένος.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είναι αρμόδιος να επιβλέπει όλες τις πτυχές της διαχείρισης, τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες του Λιμένα Πειραιά και του ΟΛΠ Α.Ε.

Tο συγκεκριμένο έργο συμπεριλαμβάνεται στην κατηγορία πρώτων υποχρεωτικών επενδύσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΛΠ Α.Ε. (ν. 4404/2016).
Η χρηματοδότηση του έργου από ενωσιακούς και εθνικούς πόρους έχει εγκριθεί ως κρατική ενίσχυση, καθώς ο ΟΛΠ δεν δύναται να υλοποιήσει το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο χωρίς δημόσια χρηματοδότηση. Η δημόσια ενίσχυση θα ανέλθει στο 95% περίπου επί του επιλέξιμου κόστους του έργου, σύμφωνα με την απόφαση.
Επισημαίνεται ότι κατά την υλοποίηση του έργου, οπότε και θα προκύψει το τελικό κόστος των υποδομών (μετά από πιθανές εκπτώσεις), το ποσό της ενίσχυσης που έχει εγκριθεί με την ανωτέρω απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα διατηρείται ως ανώτατο όριο, τόσο ως προς το ποσό της ενίσχυσης όσο και ως προς το ποσοστό της ενίσχυσης.