Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων στον ΟΛΠ


Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΠ Α.Ε. αποφάσισε τη Σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2014, ώρα 10:00 με θέματα:

1. Υποβολή προς έγκριση του Σχεδίου Συμφωνητικού Β΄ Τροποποίησης μεταξύ ΟΛΠ και ΣΕΠ για την κατασκευή του δυτικού Προβλήτα ΙΙΙ και την ανακαίνιση του Προβλήτα ΙΙ και ΙΙΙ με νέο εξοπλισμό, ύψους επένδυσης 230.000.000 Ευρώ.

2. Έγκριση εκλογής μελών Δ.Σ., τα οποία εξελέγησαν πρόσφατα (εκπρόσωπος Δήμου Πειραιά, ο Δήμαρχος κ. Ι. Μώραλης και ο κ. Αθανάσιος Λιάγκος, εκπρόσωπος των μετόχων).

ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΗΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ μπορείτε να βρείτε:

Την Εισήγηση του Δ.Σ. προς τους μετόχους
Την Πράξη 3377/2014 του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Το κείμενο του ιδιωτικού Συμφωνητικού το οποίο καταρτίσθηκε μεταξύ ΟΛΠ Α.Ε. και Σ.Ε.Π. Α.Ε. το 2013 και υποβλήθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο
Το κείμενο των εκπροσώπων των εργαζομένων, το οποίο καταρτίσθηκε στο Δ.Σ.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΣ ΟΛΠ
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΦΩΝHTIKOΥ OΛΠ ΣΕΠ