Εκπαίδευση στα ελληνικά νοσοκομεία για τον Έμπολα


Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, σε συνεργασία με τις Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας, πραγματοποιεί πρόγραμμα ημερίδων με θέμα: «Εκπαίδευση του ιατρονοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού σε Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας για τον αιμορραγικό πυρετό Έμπολα» σε όλες τις Υγειονομικές Περιφέρειες με προσκεκλημένους τα Νοσοκομεία, τα Κέντρα Υγείας, τα ΠΕΔΥ και τους Ιατρικούς Συλλόγους.

Οι ενημερωτικές ημερίδες ξεκίνησαν από την Αττική (την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου), συνεχίστηκαν στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Λάρισας και στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014 στο Ηράκλειο Κρήτης στην 7η ΥΠΕ.

Στις ημερίδες αναπτύσσονται τα παρακάτω θέματα:

– «Τρέχουσα επιδημία αιμορραγικού πυρετού Έμπολα».
– «Διαλογή – διαχείριση ύποπτου κρούσματος αιμορραγικού πυρετού Έμπολα σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Ιδιωτικά Ιατρεία)».
– «Μέτρα ατομικής προστασίας για ιατρονοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό σε Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» – πρακτική εφαρμογή.

Ακολουθεί το πρόγραμμα των ημερίδων που θα διεξαχθούν εντός των επόμενων ημερών:

– 19 Νοεμβρίου 2014, 4η ΥΠΕ, ΓΝ Καβάλας.
– 20 Νοεμβρίου 2014, 6η ΥΠΕ, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών.
– 21 Νοεμβρίου 2014, 7η ΥΠΕ, ΠΓΝ Ηρακλείου Κρήτης.