Οι βουλευτές πληρώνουν πέντε φορές μικρότερο φόρο από τους πολίτες!

Προκαλούν τα φορολογικά προνόμια που απολαμβάνουν οι Έλληνες βουλευτές.

Ποσά που αντιστοιχούν σε ποσοστά έως και…ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΙ ΦΟΡΟΥΣ ΜΙΛΑΜΕ