Δανεικά κι αγύριστα από 49 βουλευτές: ΔΕΙΤΕ πόσες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ χρωστούν!

Πονοκέφαλο προκαλούν στη Βουλή τα δανεικά κι αγύριστα που πήραν δεκάδες νυν και πρώην βουλευτές.