ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΟΚ: “Είχαμε 250 εκ ευρώ ζημιές και δανείζαμε…”

Google news logo Βρείτε μας στο Google News. Πατήστε εδώ!


Η ομολογία ότι την στιγμή που η Μαρινόπουλος «είχε θηριώδεις ζημιές», φρόντιζε να στηρίζει με εκατομμύρια ευρώ θυγατρική της εταιρίας στην γειτονική Βουλγαρία καταγράφεται σε απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών. Από τα πρακτικά της υπ΄αριθμ. 742/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών προκύπτει η ομολογία κορυφαίου στελέχους της “Μαρινόπουλος” ότι τις ημέρες της μεγάλης κρίσης ο Όμιλος φρόντιζε να χρηματοδοτεί θυγατρική της στο εξωτερικό υπό την μορφή των ενδοομιλικών δανείων!

Εξεταζόμενος ο διευθυντής της χρηματοοικονομικής διαχείρισης της Μαρινόπουλος, Κωνσταντίνος Βολιδάκης από το Ειρηνοδικείο Αθηνών , άφησε να εννοηθεί ότι 19 εκ. Ευρώ διοχετεύτηκαν από την μητρική εταιρεία στην θυγατρική της Βουλγαρίας για την στήριξή της.

Το εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι ο όμιλος για τις χρονιές  2012 – 2013 και 2014 παρουσίασε υψηλές ζημιές που έφτασαν τα 200 έως 250 εκ ευρώ.  Kάτι το οποίο ήταν άγνωστο στην αγορά καθώς η Μαρινόπουλος κατά παράβαση της νομοθεσίας δεν δημοσίευσε το 2014 και το 2015 ισολογισμούς.  Οι ισολογισμοί έγιναν γνωστοί προ μηνών όταν έγινε η συμφωνία με τον Σκλαβενιτη.

Σύμφωνα με το ανώτερο στέλεχος του Μαρινόπουλου η εκροή των χρημάτων πραγματοποιήθηκε την περίοδο 2012-2014. Το παράδοξο της υπόθεσης όμως είναι, όπως παραδέχτηκε ο ίδιος στην έδρα του δικαστηρίου, ότι την ίδια στιγμή η μητρική εταιρία εμφάνιζε ζημιές ύψους 250 εκ. ευρώ! Παρόλα αυτά την ίδια ακριβώς περίοδο επέλεγε  να στηρίζει την βουλγάρικη εταιρεία.

Δείτε την ομολογία κ. Βολιδάκη όπως δημοσιεύθηκε στο ereportaz.gr:

marinopoulos4-1

marinopoulos3-1

Αξίζει να σημειωθεί ότι η δικαστική απόφαση υποχρεώνει τους Λεωνίδα, Δημήτρη και Γεώργιο Μαρινόπουλο καθώς και τρία ακόμη στελέχη να δηλώσουν αναλυτικά τα περιουσιακά τους στοιχεία κατόπιν αίτησης που κατέθεσε ο επιχειρηματίας, Θόδωρος Καρυπίδης.  Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η πλευρά του Μαρινόπουλου προσέφυγε εναντίον της δικαστικής απόφασης.

Διαβάστε την απόφαση του δικαστηρίου που διατάσσει την Οικογένεια Μαρινόπουλου όπως επίσης και των τέως CEO της εταιρίας Jerome Loubere, Ιωάννη Παντολέων και  Γεώργιο Βογιατζάκη, να δηλώσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία.

Ολόκληρη η απόφαση του Δικαστηρίου 

Εξεδόθη ( στις 23 Μαρτίου 2017)  η υπ΄αριθμ. 742/2017 απόφαση του Δικαστηρίου, με την οποία ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ η αίτηση της εταιρείας ΚΑΡΥΠΙΔΗ να καταθέσουν τα πρόσωπα της Διοίκησης της εταιρείας ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. (Λεωνίδας Μαρινόπουλος κλπ.) όρκο για όλα τα περιουσιακά στοιχεία τους.

Κατωτέρω παρατίθεται εκ του κειμένου της αποφάσεως το ακόλουθο απόσπασμα :

«…Η αιτούσα με την επωνυμία ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΠΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και η Εταιρεία ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ διατηρούν από το 2013 εμπορική συνεργασία. Συγκεκριμένα η εταιρεία ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ έχει συνάψει εμπορικές συμβάσεις τόσο με την ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΠΙΔΗ Ανώνυμη Εταιρεία Επεξεργασίας Ξύλου όσο και με την ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΠΙΔΗ ΑΕΕΕ.

Οι εμπορικές συμβάσεις της ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΠΙΔΗ Ανώνυμη Εταιρεία Επεξεργασίας Ξύλου και της ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΠΙΔΗ Α.Ε.Ε.Ε. με την ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. αφορούσαν την προμήθεια της ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ και του δικτύου καταστημάτων των σούπερ μάρκετ της, με εμπορικά προϊόντα (φρουτολαχανικά) από την ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΠΙΔΗ, η οποία έχει μεταξύ άλλων ως σκοπό την εμπορία αγροτικών προϊόντων, καθώς και συμβάσεις για την τροφοδοσία και υποστήριξη με λογιστικές και εμπορικές μεθόδους, από την ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ προς την εταιρεία ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΠΙΔΗ ΑΕΕΕ, όταν η ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΠΙΔΗ ΑΕΕΕ απέκτησε το δίκτυο 149 καταστημάτων σούπερ μάρκετ, που διατηρούσε η εταιρεία ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΑΕΕΕ, στη Βόρεια Ελλάδα.

Ειδικότερα, η ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΠΙΔΗ ΑΕΕΞ διατηρεί απαίτηση κατά της ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, που φθάνει τα 20.000.000 Ευρώ. Η οφειλή της προκύπτει από την από 6-5-2016 και την 8-2-2016 συμφωνία μεταξύ της ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΠΙΔΗ ΑΕΕΞ και της ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ. Με τις ως άνω συμφωνίες η ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ αναγνώρισε την οφειλή της στην ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ στο συνολικό ποσόν των 27.789.673 Ευρώ. Στη συνέχεια η ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ παρεβίασε τη συμφωνία της 6-5-2016 με την οποία αφενός είχε παραταθεί ο χρόνος αποπληρωμής της οφειλής της προς την ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΠΙΔΗ ΑΕΕΞ και αφετέρου μειώθηκε αυτή και έπαυσαν οι από την πλευρά της ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΠΙΔΗ ΑΕΕΞ νόμιμες διαδικασίες για αναγκαστική εκτέλεση προς είσπραξη των οφειλομένων. Στη συνέχεια εκδόθηκαν οι με αριθμούς 1525/2016 και 1524/2016 Διαταγές πληρωμής της Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και υποχρεώθηκε η ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. να καταβάλει στην ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΠΙΔΗ ΑΕΕΞ α) το ποσόν των 600.00 Ευρώ δυνάμει του πρώτου εκτελεστού απογράφου της παραπάνω διαταγής πληρωμής, και β) του ποσόν των 800.000 Ευρώ δυνάμει της άλλης διαταγής πληρωμής….

Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι η ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ κατέθεσε την 28 Ιουνίου 2016 την από 27-6-2016 αίτησή της για υπαγωγή στην εξυγίανση και παράλληλα δόθηκε την 1-7-2016 προσωρινή διαταγή για την προσωρινή αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων εναντίον της. Έτσι η αρξαμένη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης εναντίον της ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ατελεσφόρησε και ως εκ τούτου η ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΠΙΔΗ ΑΕΕΞ δεν δύνανται να προβούν σε διεκδίκηση του υπολοίπου της οφειλής που διατηρεί η ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ…. Με την από 15-7-2016 εξώδικη διαμαρτυρία – δήλωσή τους η ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΠΙΔΗ ΑΕΕΞ κάλεσαν τους ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ κλπ. να αποζημιώσουν αφενός μεν την ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΠΙΔΗ ΑΕΕΞ για την περιουσιακή ζημία της και την ηθική βλάβη που υπέστη ο Θεόδωρος Καρυπίδης από τη αθέτηση των ως άνω συμφωνιών της 8-2-2016 και 6-5-2016, αφετέρου κλήθηκαν να αποζημιώσουν την ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΠΙΔΗ ΑΕΕΞ και το ΘΕΟΔΩΡΟ ΚΑΡΥΠΙΔΗ ατομικά και ως νόμιμο εκπρόσωπο της ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΠΙΔΗ ΑΕΕΞ για τη ζημία που υπέστησαν από την ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ που τέλεσαν οι ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ κλπ, λόγω της από κοινού τελεσθείσας σε βάρος των ΚΑΡΥΠΙΔΗ κλπ. απάτης που διέπραξαν υπό τις ανωτέρω ιδιότητές τους με τους οποίους ο ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ διαπραγματευόταν…

Σχετικά με την υποβληθείσα ένσταση παθητικής νομιμοποίησης για τους Λεωνίδα Μαρινόπουλο, Δημήτριο Μαρινόπουλο και Γεώργιο Μαρινόπουλο ελέγχεται ως ουσιαστικά αβάσιμη, καθόσον όπως προέκυψε και από την εξέταση του μάρτυρα της ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. (διευθυντή της οικονομικής διαχείρισης της ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.), οι πιο πάνω έδιναν εντολές σε αυτόν και ως προς τα ζητήματα της οικονομικής διαχείρισης της ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε….. Κατ΄ακολουθίαν των ανωτέρω εκτιθέμενων συνάγεται η πιθανολόγηση αδυναμίας ικανοποίησης της απαίτησης της ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΠΙΔΗ ΑΕΕΞ και συνεπώς η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη κατ΄ουσίαν….

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Υποχρεώνει τον Λεωνίδα Μαρινόπουλο, το Δημήτριο Μαρινόπουλο, το Γεώργιο Μαρινόπουλο, τον Jerome Loubere, τον Ιωάννη Παντολέων, το Γεώργιο Βογιατζάκη, να παρουσιασθούν στο Δικαστήριο και να υποβάλουν τον ατομικό κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων τους ο καθένας εξ αυτών δίδοντας συγχρόνως εκ του Ιερού Ευαγγελίου τον εξής όρκο «ΟΡΚΙΖΟΜΑΙ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟΣ Ο ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ, ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΗΚΟΝΤΑ ΣΕ ΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΤΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΕΧΩ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΝΑ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΩ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (1524/2016 ΜΠΑ) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΑΕΕΞ».

Σε περίπτωση μη εμφανίσεως καθενός εκ των ως άνω προσώπων κατά την ως άνω δικάσιμο ή σε περίπτωση εμφανίσεως και αρνήσεως να δώσει τον όρκο, ΑΠΑΓΓΕΛΛΕΙ, ΚΑΤΑ ΑΥΤΟΥ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ….

Διατάσσει την διαβίβαση αντιγράφου των πρακτικών συνεδρίασης της παρούσης δίκης στον αρμόδιο εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΓΡΑΠΙΔΟΥ».  

πηγη: mononews.gr