Επιδότηση Covid Πειραιάς: Πρόγραμμα Στήριξης ως 20.000 ευρώ


Ξεκίνησε το νέο πρόγραμμα για την στήριξη πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων λόγω του Covid-19 στον Δήμο του Πειραιά

Σκοπός της δράσης είναι η χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 1.500,00€ και μέγιστο τα 20.000,00€.

Τα χρήματα είναι μη επιστρεπτέα και η μόνη υποχρέωση είναι να αναλωθούν έως το τέλος του 2022

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

1)Εναρξη πριν τη 1/1/2019

2) Άθροισμα εξόδων (2019) μεγαλύτερο ή ίσο των 3.000€

3) κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με μεγαλύτερα έσοδα να είναι επιλέξιμος και έχει γίνει έναρξη πριν 31/1/2020

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

1)ΕΜΕ 2019

2)ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ 2019

3)ΠΤΩΣΗ ΤΖΙΡΟΥ (Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2019)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ε3 2019
ΕΜΕ 2019
ΦΠΑ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019
ΦΠΑ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΔ
Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝ ΘΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ, Η ΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ 100€ ΣΥΝ 5% ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ

ΓΙΑ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΘΕΛΗΣΕΤΕ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΗ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΣΤΟ EMAIL ΜΑΣ [email protected]
ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 26210 22713, 6985759778