Δώρο Πάσχα 2020: Τέλος χρόνου για τις δηλώσεις – Ποιοι εργαζόμενοι θα λάβουν κρατική ενίσχυση


Σήμερα Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2021 είναι η τελευταία μέρα που θα πρέπει κάποιες επιχειρήσεις να υποβάλουν αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ για τη χορήγηση του Δώρου Πάσχα για το οποίο «βαρύνεται» ο κρατικός προϋπολογισμός.

Η προθεσμία αυτή αφορά στις επιχειρήσεις- εργοδότες που δεν έχουν υποβάλει σχετική αίτηση έως σήμερα και η υποβολή θα πρέπει να γίνει στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ το έντυπο «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων – Εργοδοτών για το επίδομα εορτών Πάσχα για το οποίο βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός» ως αρχική δήλωση.

Αναλυτικά:

Σήμερα Παρασκευή 22 Ιανουαρίου εκπνέει η προθεσμία των δυο εβδομάδων που έχει δοθεί από το υπουργείο Εργασίας για την δυνατότητα:

  • Υποβολής στην «Εργάνη» του εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων – Εργοδοτών για το επίδομα εορτών Πάσχα έτους 2020 για το οποίο «βαρύνεται» ο κρατικός προϋπολογισμός ως αρχική δήλωση για όσες επιχειρήσεις – εργοδότες δεν έχουν υποβάλει σχετικό αίτημα έως τώρα.
  • Επανυποβολής του ίδιου εντύπου ως «Ορθή Επανάληψη», για να διορθωθούν τυχόν λάθη που έχουν εμφιλοχωρήσει κατά την αρχική δήλωση (μη αποδεκτά ή καταργημένα ΙΒΑΝ κ.α.)

Αξίζει να σημειωθεί πως πριν υποβληθούν οι διορθώσεις με το έντυπο της ορθής επανάληψης, οι εργοδότες που αποκλείστηκαν από τις πληρωμές του Δώρου Πάσχα μπορούν να αναζητούν την τελευταία δήλωση και επιλέγοντας το κουμπί «Επισκόπηση» να ενημερώνονται για τους λόγους αποκλεισμού από τις πληρωμές.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το σφάλμα που αναγράφεται είναι «Μη αποδεκτό ποσό πληρωμής», για τους εργαζόμενους των οποίων τα ΑΦΜ εμφανίζονται πρέπει να συμπληρωθούν ποσά που να πληρούν τα κριτήρια υπολογισμού της επιδότησης για το Δώρο Πάσχα.

Η παράταση έως 28/02/2021 για την εφαρμογή του μηχανισμού «ΣΥΝ-Εργασία» αγγίζει και το Δώρο Πάσχα 2021.

Τη δυνατότητα να υπολογίσουν το δώρο Πάσχα που δικαιούνται οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα μέσω online εφαρμογής δίνει το Κέντρο Πληροφόρησης και Ανέργων της ΓΣΕΕ.

Όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου δικαιούνται να λάβουν από τον εργοδότη τους «Δώρο Πάσχα». Για τον υπολογισμό του ποσού του Δώρου Πάσχα λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών, δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό.

Πότε καταβάλλεται

Το Δώρο Πάσχα καταβάλλεται τη Μεγάλη Τετάρτη, εννοείται βέβαια ότι ο εργοδότης μπορεί να καταβάλει το δώρο και νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία. Για το Δώρο Πάσχα παρακρατούνται εισφορές υπέρ του ΙΚΑ και Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών. Το Δώρο Πάσχα σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.

Υπολογίστε ΕΔΩ το Δώρο Πάσχα που δικαιούστε

Πηγή