ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ – ΕΞΠΡΕΣ στο Δημόσιο

Σημαντικές ανατροπές και ανακατατάξεις προοιωνίζονται, για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, νομοθετικές ρυθμίσεις που είναι έτοιμη να προωθήσει η κυβέρνηση.

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει αποσπάσεις και διάθεση υπαλλήλων με διαδικασία-εξπρές όπου υπάρχουν επιτακτικές ανάγκες, παράταση της αξιολόγησης μέχρι τέλος του χρόνου χωρίς την εποπτεία του ΑΣΕΠ, αναγνώριση της διαθεσιμότητας ως πραγματικού χρόνου υπηρεσίας που «μετράει» στη μισθολογική εξέλιξη.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Εθνος, προβλέπεται η δυνατότητα αναβάθμισης της ποιότητας του Δημοσίου μέσα από ειδικές πανεπιστημιακές σπουδές υπαλλήλων, τη διευκόλυνση της εξυπηρέτησης των πολιτών που διαθέτουν ηλεκτρονική θυρίδα στη διαδικτυακή πύλη του δημοσίου.

Την ίδια στιγμή παρατείνεται η εφαρμογή του πλαισίου για μετατάξεις – μεταθέσεις με ταυτόχρονη μεταφορά θέσης όπου δεν υπάρχει κενή οργανική θέση κινούνται διαδικασίες κατάταξης σε νέο πίνακα διοριστέων των επιτυχόντων σε παλαιό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για το Δημόσιο και ΝΠΔΔ.

H απόσπαση θα ξεκινά με πρωτοβουλία της υπηρεσίας ή με αίτηση του υπαλλήλου και θα γίνεται κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων χωρίς γνώμη υπηρεσιαλού συμβουλίου και πριν από την πάροδο της δοκιμαστικής υπηρεσίας.

Οι τακτικές αποδοχές των αποσπώμενων υπαλλήλων θα βαρύνουν τον φορέα από όπου προέρχονται ενώ τυχόν πρόσθετες αμοιβές θα καταβάλλονται από τον φορέα όπου αποσπάστηκαν.

Επίσης, παρατείνονται μέχρι 31/12 οι προθεσμίες που είχαν παραταθεί διαδοχικά μέχρι τις 30/6 και αφορούν ζητήματα αξιολόγησης ενώ παράλληλα καταργούνται οι διατάξεις που προέβλεπαν την εποπτεία του ΑΣΕΠ με παρακολούθηση υποδείξεις κατά τις αρχές της αξιοκρατίας.

Θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας ο χρόνος κατά τον οποίο υπάλληλοι τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας.

Το υπουργείο Εσωτερικών μπορεί να χρηματοδοτεί την υλοποίηση προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.