ΕΣΚΑΣΕ ΤΩΡΑ: Έκτακτη είδηση για το ΙΚΑ που σας ενδιαφέρει όλους!


Απογραφή μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του καλεί τους ασφαλισμένους του να κάνουν το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Πρόκειται για εργαζομένους, συνταξιούχους και ανέργους οι οποίοι δεν έχουν απογράψει τα προστατευόμενα μέλη τους (σύζυγο και τέκνα) που είναι καταχωρημένα στο οικογενειακό βιβλιάριο υγείας, ενόψει του νέου ασφαλιστικού έτους.

Η διοίκηση του ΙΚΑ αναφέρει στην σχετική της ανακοίνωση ότι η ηλεκτρονική διαδικασία απογραφής είναι απλή και απαλλάσσει τους δικαιούχους από την υποχρέωση να μεταβούν στα υποκαταστήματά του και την προσκόμιση δικαιολογητικών, που απαιτεί η χειρόγραφη διαδικασία.

Η απογραφή πραγματοποιείται εύκολα μέσω της ηλεκτρονικής / διαλειτουργικής υπηρεσίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τίτλο «Απογραφή και Απόδοση Ασφαλιστικής Ικανότητας Έμμεσα Ασφαλισμένων», που είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Για να να πραγματοποιήσετε ηλεκτρονικά την απογραφή, πατήστε εδώ.