Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου: 20 χρόνια εξ αποστάσεως εκπαίδευση – Θετικές και Εφαρμοσμένες Επιστήμες

Google news logo Βρείτε μας στο Google News. Πατήστε εδώ!


Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), εξωστρεφές, καινοτόμο και εξειδικευμένο στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια από την ίδρυσή του. Το ΑΠΚΥ ανοίγει εκπαιδευτικούς δρόμους για όλους, όσοι επιδιώκουν ευελιξία στις σπουδές και προσαρμοστικότητα στις ανάγκες τους. Στο ΑΠΚΥ οι φοιτητές σπουδάζουν από τον προσωπικό τους χώρο, στον δικό τους ρυθμό μάθησης, στον χρόνο που μπορούν να διαθέσουν για να αποκτήσουν έναν χρηστικό τίτλο σπουδών για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη.

Πολλά από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα επαγγέλματα παγκοσμίως αφορούν στις θετικές και εφαρμοσμένες επιστήμες. Σ’ αυτές ακριβώς τις επιστήμες επενδύει το ΑΠΚΥ, η Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών και το εγνωσμένου κύρους ακαδημαϊκό προσωπικό της. Στόχος της Σχολής είναι η παραγωγή νέας γνώσης, η εκπόνηση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και η διάχυση των αποτελεσμάτων της, η επιστημονική εξειδίκευση των φοιτητών και αποφοίτων και η καλλιέργεια δεξιοτήτων άμεσα εφαρμόσιμων σε τομείς αιχμής, όπως η κυβερνοασφάλεια και οι τηλεπικοινωνίες, οι περιβαλλοντικές επιστήμες, η εφαρμοσμένη τηλεϊατρική, η τεχνητή νοημοσύνη και τα γνωστικά συστήματα.

Τα τέσσερα εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακά Προγράμματα που προσφέρει η Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών του ΑΠΚΥ έχουν άμεσο αντίκρισμα σε κλάδους αιχμής του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα:

Όλα τα προγράμματα σπουδών προσφέρουν τις Θεματικές τους Ενότητες ως ανεξάρτητες-αυτοτελείς, ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να τις παρακολουθήσει χωρίς να εγγραφεί συνολικά στο αντίστοιχο πρόγραμμα. Η Σχολή προσφέρει, επίσης, θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες σε έξι (6) ερευνητικές περιοχές.

Υψηλού επιπέδου έρευνα που εκπονείται στο πλαίσιο των έξι ερευνητικών εργαστηρίων της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών (Διαχείρισης Χερσαίων Οικοσυστημάτων, Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Κυβερνοασφάλειας και Τηλεπικοινωνιών, Εργαστήριο Υπολογιστικής Νόησης, Χημικής Μηχανικής και Μηχανικής Αειφορίας, Ερευνητικό Κέντρο Αλγοριθμικής Διαφάνειας) συμπληρώνει τη διδασκαλία. Εικονικά εργαστήρια και καινοτόμες εφαρμοσμένες εργαλείων τηλεκπαίδευσης προσφέρουν στους φοιτητές δυνατότητες πρακτικής εφαρμογής της θεωρίας των επιστημών και ανάπτυξης επαγγελματικά αξιοποιήσιμων δεξιοτήτων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της εποχής και τον στόχο του να προωθήσει την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, το ΑΠΚΥ έχει προσιτό κόστος φοίτησης με οικονομικές διευκολύνσεις και διασφαλίζει μειώσεις διδάκτρων για ομάδες του πληθυσμού (π.χ. πολύτεκνοι, μονογονείς, απόφοιτοι του ΑΠΚΥ που συνεχίζουν τις σπουδές τους στο Πανεπιστήμιο, άνεργοι). Το ΑΠΚΥ είναι ισότιμο και ομοταγές ως προς τα ελληνικά πανεπιστήμια και οι τίτλοι σπουδών που απονέμει αναγνωρίζονται από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σύμφωνα με τα κριτήρια και τις διαδικασίες του.

Το ΑΠΚΥ αξιοποιεί παιδαγωγικές μεθόδους κατάλληλες για ενήλικες φοιτητές, άρτια Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης, τελευταίας τεχνολογίας εφαρμογές τηλεκπαίδευσης, εικονικά εργαστήρια και εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης συνεργασίας, ώστε το έμπειρο και διεθνώς διακεκριμένο ακαδημαϊκό προσωπικό να προσφέρει αποτελεσματική καθοδήγηση και συνεχή υποστήριξη στους φοιτητές. Οι σπουδές δεν απαιτούν φυσική παρουσία με εξαίρεση στις τελικές εξετάσεις των Θεματικών Ενοτήτων/μαθημάτων. Εξεταστικά κέντρα οργανώνονται στην Κύπρο και στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη) και, υπό προϋποθέσεις, σε τρίτες χώρες.

Η υποβολή αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του ιστοχώρου του ΑΠΚΥ ως τις 24 Μαΐου 2022.

www.ouc.ac.cy |+357 22411600/711 | [email protected]