Εξ αποστάσεως σπουδές στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Google news logo Βρείτε μας στο Google News. Πατήστε εδώ!


Νέα Περίοδος Αιτήσεων εισδοχής για το εαρινό εξάμηνο 2021-2022 έως τις 11 Οκτωβρίου 2021

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ)

Είναι δημόσιο και καινοτόμο πανεπιστήμιο, εξειδικευμένο στις σπουδές αποκλειστικά εξ αποστάσεως. Με ευέλικτη εκπαιδευτική μεθοδολογία, διδακτικές μεθόδους κατάλληλες για την εκπαίδευση ενηλίκων φοιτητών,  και με πλήρη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στις εκπαιδευτικές διεργασίες, το ΑΠΚΥ δίνει την πολύτιμη ευκαιρία σε όλους, όσοι το επιθυμούν, να αποκτήσουν έναν αναγνωρισμένο και χρηστικό τίτλο σπουδών, από τον προσωπικό τους χώρο και στον δικό τους χρόνο, χωρίς τους περιορισμούς της συμβατικής εκπαίδευσης. Σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα, οι τίτλοι σπουδών αναγνωρίζονται από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σύμφωνα με τα κριτήρια και τις διαδικασίες του. Υποστηρίζοντας την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, το ΑΠΚΥ διατηρεί προσιτά δίδακτρα και προσφέρει εκπτώσεις για ομάδες του πληθυσμού (π.χ. ανέργους, ΑμΕΑ, πολύτεκνους, μονογονείς).

Προγράμματα Σπουδών και Διά Βίου Μάθησης σε εύρος επιστημονικών πεδίων

Το ΑΠΚΥ προσφέρει Προγράμματα Σπουδών και Διά Βίου Μάθησης σε εύρος επιστημονικών περιοχών σε τρεις Σχολές: Ανθρωπιστικές & Κοινωνικές Επιστήμες, Θετικές & Εφαρμοσμένες Επιστήμες, Οικονομικές Επιστήμες & Διοίκησης. Κατά την τρέχουσα περίοδο για έναρξη σπουδών το εαρινό εξάμηνο 2021-2022 (Ιανουάριος 2022), αιτήσεις εισδοχής γίνονται δεκτές στα ακόλουθα τέσσερα (4) Προπτυχιακά και οκτώ (8) Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών:

Προπτυχιακά:

 • Αστυνομικές Σπουδές (για απόφοιτους της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου)
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Οικονομικά
 • Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό

Μεταπτυχιακά:

 • Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων
 • Βιοηθική - Ιατρική Ηθική
 • Διοίκηση Μονάδων Υγείας
 • Εφαρμοσμένη Πληροφορική της Υγείας και Τηλεϊατρική
 • Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη
 • ΠΝΥΚΑ: Πολιτική Ιστορία, Θεωρία και Πράξη
 • Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση
 • Ψηφιακό Δράμα και Θέατρο στη Μελέτη του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού

Το ΑΠΚΥ δέχεται ακόμη αιτήσεις από υποψήφιους Διδάκτορες στις εξής ερευνητικές περιοχές:

 • Αρχαίο Ελληνικό και Ρωμαϊκό Δράμα και Θέατρο
 • Ελληνορωμαϊκός κόσμος και Βυζάντιο
 • Πρόσληψη του αρχαίου κόσμου στους νεότερους χρόνους
 • Ασύρματες Επικοινωνίες
 • Γνωστικά Συστήματα / Τεχνητή Νοημοσύνη (Cognitive Systems / Artificial Intelligence)
 • Κυβερνοασφάλεια
 • Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Διεθνείς/διασυνοριακές Εμπορικές δικαστικές διαφορές (EU Law: International/Crossborder commercial litigation)
 • Διοίκηση: Διοίκηση Επιχειρήσεων

Στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης, κάθε ενδιαφερόμενος για επιμόρφωση μπορεί να υποβάλει αίτηση για επιμέρους Θεματικές Ενότητες (μαθήματα) των ανωτέρω αναφερομένων Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών προγραμμάτων, οι οποίες προσφέρονται ως Αυτοτελείς, για τη λήψη πιστοποιητικού παρακολούθησης, χωρίς εγγραφή συνολικά σε πρόγραμμα σπουδών. Επιπρόσθετα, το ΑΠΚΥ προσφέρει Πρόγραμμα για τον Απόδημο Ελληνισμό με στόχο την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και της Ιστορίας της Κύπρου.

Εξ αποστάσεως εκπαιδευτική μεθοδολογία

Κύριο μέσο διδασκαλίας και μάθησης είναι η Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης eClass, η οποία προσομοιώνει τις παραδοσιακές αίθουσες και συνθήκες διδασκαλίας, παρέχει πρόσβαση στους φοιτητές σε ζωντανές ή/και οπτικογραφημένες τηλεδιαλέξεις και σε πολυμεσικό εκπαιδευτικό υλικό, και ενσωματώνει εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης καθηγητών και φοιτητών. Κατά τη διάρκεια των σπουδών δεν απαιτείται φυσική παρουσία, παρά μόνο στις τελικές εξετάσεις σε εξεταστικά κέντρα στην Κύπρο και στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη). Σε περιπτώσεις σοβαρών κρίσεων, όπως η παρούσα υγειονομική κρίση, οι εξετάσεις πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 11η Οκτωβρίου 2021 στο www.ouc.ac.cy

Τ: +357 22 411600/711 | Ε: [email protected]