ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ: Μέχρι τις 6 Μαΐου 2019 αιτήσεις για εξ αποστάσεως σπουδές, όπως τις θες!

Google news logo Βρείτε μας στο Google News. Πατήστε εδώ!


Χρήσιμες και απαραίτητες γνώσεις για όλους τους τομείς της αγοράς εργασίας και εξειδικευμένες τεχνικές και ατομικές δεξιότητες στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον και στον ψηφιακό κόσμο μπορούν να προσφέρουν τα πεδία των θετικών και εφαρμοσμένων επιστημών.

Αν βρίσκεις συναρπαστικό τον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης, της ψηφιακής πληροφορίας και της κυβερνοασφάλειας, αν επιδιώκεις εξειδίκευση στα πεδία της ασφάλειας υπολογιστών και δικτύων, στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστημάτων ασύρματης επικοινωνίας και στον σχεδιασμό και την ανάλυση κοινωνικών πληροφοριακών συστημάτων, αν σε ενδιαφέρει η ενδυνάμωση της καριέρας σου σε τομείς της διαχείρισης και της προστασίας περιβάλλοντος και των ενεργειακών συστημάτων, ή αν η επιδιωκόμενη εξειδίκευσή σου είναι στην εφαρμογή της πληροφορικής στην υγεία και την τηλεϊατρική, τότε θα βρεις τα παρακάτω Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου χρήσιμα για την επαγγελματική σου σταδιοδρομία:

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ):

- είναι δημόσιο Πανεπιστήμιο και καινοτόμο στη χρήση εκπαιδευτικής τεχνολογίας, με σημαντική εξειδίκευση και εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση,

- αποτελεί μια αξιόπιστη και ποιοτική επιλογή για όσους επιθυμούν να σπουδάσουν, στον δικό τους χρόνο και χώρο, και να αποκτήσουν έναν χρήσιμο τίτλο σπουδών, εφόδιο για την προσωπική, επιστημονική και επαγγελματική τους εξέλιξη.

Με ευέλικτη εκπαιδευτική μεθοδολογία, προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τις υποχρεώσεις των φοιτητών, το ΑΠΚΥ προσφέρει για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 με προσιτά δίδακτρα & υποτροφίες 4 προπτυχιακά και 20 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, που καλύπτουν τόσο τις κλασσικές σπουδές όσο και σύγχρονους κλάδους αιχμής, με άμεσο αντίκρισμα στην αγορά εργασίας.

 

Η φοίτηση στο ΑΠΚΥ στηρίζεται:

  • σε μια υπερσύγχρονη Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης,
  • σε πολυμορφικό εκπαιδευτικό υλικό,
  • στην άμεση και συνεχή επικοινωνία και υποστήριξη των φοιτητών από το διεθνούς κύρους ακαδημαϊκό προσωπικό του Πανεπιστημίου.

Οι σπουδές στο ΑΠΚΥ δεν απαιτούν φυσική παρουσία των φοιτητών σε αίθουσες διδασκαλίας, παρά μόνο στην τελική εξέταση των Θεματικών Ενοτήτων. Εξεταστικά κέντρα οργανώνονται στην Κύπρο και στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη) και, υπό προϋποθέσεις, σε τρίτες χώρες. Σε ό,τι αφορά τον ελλαδικό χώρο, το ΑΠΚΥ είναι αναγνωρισμένο ως ισότιμο και ομοταγές προς τα ελληνικά Πανεπιστήμια

Αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα προσφερόμενα προγράμματα,  την εκπαιδευτική μεθοδολογία και τη φοίτηση στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι διαθέσιμες στο www.ouc.ac.cy. Αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 γίνονται δεκτές, μόνο ηλεκτρονικά, μέχρι τις 6 Μαΐου 2019, μέσω του ιστοχώρου του Πανεπιστημίου.

 

www.ouc.ac.cy | (357) 22411600 | [email protected]

br