Εγκύκλιος για την ασφαλή λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών


Εγκύκλιο για τη λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών ενόψει της θερινής και τουριστικής περιόδου, υπέγραψε η υφυπουργός Υγείας, Ζέττα Μακρή, με στόχο την προστασία και διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας αλλά και την ασφάλεια των λουομένων.

Η εγκύκλιος απευθύνεται στις αρμόδιες Υπηρεσίες Υγιεινής των Περιφερειακών Ενοτήτων, με την επισήμανση της ανάγκης εντατικοποίησης των υγειονομικών ελέγχων στις εγκαταστάσεις κολυμβητικών δεξαμενών για την παρακολούθηση της αποδοτικής και ασφαλούς λειτουργίας τους.

Οι κολυμβητικές πισίνες θα πρέπει να διαθέτουν την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία άδεια λειτουργίας και να τηρούν όλους τους όρους υγιεινής και ασφάλειας της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επίσης, στην εγκύκλιο επισημαίνεται η ανάγκη πιστής τήρησης των διατάξεων για την ποιότητα νερού των κολυμβητικών δεξαμενών, για την ανανέωση του νερού καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους και χρήσης με κατάλληλο σύστημα ανακυκλοφορίας, την υποχρέωση απολύμανσης, τη διάθεση των υγρών αποβλήτων των κολυμβητικών δεξαμενών, τις εργαστηριακές αναλύσεις δειγμάτων νερού και για τα μέτρα ασφαλείας(κατασκευαστικές διατάξεις, υλικά, κ.α).

Τέλος, απαιτείται η συγκέντρωση στη Δ/νση Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου ενημερωμένων στοιχείων παρακολούθησης της αποδοτικής και ασφαλούς λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης εικόνας της Επικράτειας.