Τι ισχύει για όσου έχουν ασφαλιστήρια συμβόλαια υγείας στην International Life και μπουν σε νοσοκομείο


Ενημερωτικό email προς το δίκτυο και τους ασφαλισμένους της International Life, απέστειλε ο Ασφαλιστικός Διαχειριστής της εταιρίας, κ. Γιάννης Περιστέρης, στο οποίο εξηγεί πώς θα καταβάλλονται οι αποζημιώσεις στους ασθενείς ασφαλισμένους.

Διαβάστε αναλυτικά:

«Αγαπητοί,

Ο Ασφαλισμένος (..πελάτης;) είτε πάει σε «συμβεβλημένο» είτε πάει σε «μη συμβεβλημένο» Νοσοκομείο/Κλινική θα γνωρίζει και από τα Συντονιστικά Τηλεφωνικά Κέντρα (8011188688, 210-6288068) ότι το περιστατικό της νοσηλείας του θα αντιμετωπιστεί απολογιστικά και ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση τόσο τα συντονιστικά τηλεφωνικά κέντρα όσο και οποιοδήποτε από τα αρμόδια στελέχη των ασφαλιστικών εταιριών International Life ΑΕΑΖ & ΑΕΓΑ να προ-εγκρίνουν την νοσηλεία του.

Τα «συμβεβλημένα» Νοσοκομεία/Κλινικές έχουν συμβάσεις με τις International Life AEAZ & AΕΓΑ μέσω των οποίων είναι υποχρεωμένα μεταξύ άλλων να τηρούν συγκεκριμένους τιμοκαταλόγους χρέωσης όχι μόνο νοσηλίων αλλά και αμοιβών χειρουργών, αναισθησιολόγων και ιατρών λοιπών ειδικοτήτων.

Ακριβώς γι΄ αυτόν τον λόγο οι ενδιαφερόμενοι ασφαλισμένοι θα πρέπει να λένε στο «συμβεβλημένο» Νοσοκομείο/Κλινική τόσο τον αριθμό συμβολαίου τους όσο και την ασφαλιστική εταιρία που τους καλύπτει(International Life ΑΕΑΖ ή ΑΕΓΑ) και κατά την έξοδό τους να εξοφλούν τον λογαριασμό της νοσηλείας τους (Πιστωτική Κάρτα, Μετρητά ή υπογραφή συναλλαγματικής) να παραλαμβάνουν τα εξοφλημένα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών και τον πλήρη φάκελο της νοσηλείας τους και να τα στέλνουν, μαζί με το Βιβλιάριο του Ταμείου Κύριας Κοινωνικής τους Ασφάλισης και με δική τους ευθύνη επιλογής ταχυδρομικού μέσου, στα Κεντρικά Γραφεία της International Life για απολογιστικό έλεγχο και εκκαθάριση.

Ο έλεγχος «πόρτας» που κάνει η Εταιρία Ιατρικών Συμβούλων Accurate σε αρκετές ‘συμβεβλημένες» Ιδιωτικές Κλινικές ήταν μέχρι τώρα και θα συνεχίσει να είναι αποκλειστικά και μόνο βοηθητικός της διαδικασίας απολογιστικής εκκαθάρισης μιας δαπάνης νοσηλείας και σε καμιά περίπτωση η Εταιρία Accurate δεν έχει την αρμοδιότητα να εγκρίνει μια νοσηλεία.

Ελπίζω να είμαι απόλυτα σαφής και να μην διαβάσω καμιά επόμενη διαμαρτυρία του στυλ «Κύριε Περιστέρη υποδείξτε μας τα σημεία των όρων του συμβολαίου τα οποία σας δίνουν το δικαίωμα να ανατρέπετε πρακτική αρκετών ετών της International Life ΑΕΑΖ ως προς την ακολουθητέα διαδικασία ανάληψης ευθύνης για την κάλυψη συγκεκριμένων δαπανών νοσηλείας».

Γιάννης Περιστέρης»