Από Πέμπτη οι αιτήσεις για 10.000 θέσεις σε δήμους και περιφέρειες


Από μεθαύριο Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 11 Οκτωβρίου θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στον ΟΑΕΔ 10.000 άνεργοι, οι οποίοι θα επιλεγούν για κοινωφελή εργασίας σε δήμους και περιφέρειες με συμβάσεις 5 μηνών.

Οι 8.826 θέσεις θα καλυφθούν σε δήμους και οι λοιπές 1.174 σε περιφέρειες από άνεργους κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Πέραν της διάρκειας της ανεργίας, κριτήριο επιλογής είναι το εισόδημα του 2013 που δεν πρέπει να ξεπερνά τα 30.000 ευρώ (ατομικό-οικογενειακό) ενώ θα μοριοδοτηθούν περισσότερο όσοι έχουν ανήλικο παιδί, άνεργη σύζυγο και είναι σε ηλικίες μεταξύ 30 έως 54 ετών.

Η βαθμολογία-μοριοδότηση των ανέργων με βάση τα παραπάνω κριτήρια θα γίνει -όπως αναφέρεται στην προκήρυξη- ως εξής:

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

1. Εισόδημα έως 12.000 ευρώ: 30 ευρώ
2. Εισόδημα από 12.000 ευρώ: 20 μόρια.
3. Εισόδημα έως 20.000 έως 30.000 ευρώ: 10 μόρια

ΗΛΙΚΙΑ

1. Ηλικία ανέργου από 18 έως 29 ετών: 20 μόρια
2. Ηλικία ανέργου από 30 έως 54 ετών: 30 μόρια
3. Ηλικία άνεργου από 55 ετών και άνω: 18 μόρια

ΜΗΝΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

1. Για το κάθε ανήλικο παιδί ο υποψήφιος παίρνει 12 μόρια (πχ. με 2 ανήλικα 24 μόρια)
2. Ο κάθε υποψήφιος θα λαμβάνει τόσα μόρια όσοι και οι μήνες που είναι άνεργος, τόσο ο ίδιος όσο και ο/η σύζυγος. Έτσι, οι πρώτοι 12 μήνες ανεργία πριμοδοτούνται με 1 βαθμό για κάθε πλήρη μήνα ανεργία, οι επόμενοι 12 μήνες με 1,5 βαθμό για κάθε πλήρη μήνα ανεργίας και οι 12 τελευταίοι μήνες ανεργίας με 2 βαθμούς για κάθε μήνα.

Όσον αφορά τις ειδικότητες που θα ζητηθούν, είναι:

• Γενικών καθηκόντων

• Εργάτες

• Βοηθητικό προσωπικό

• Βοηθοί μαγείρων

• Κλητήρες

• Καθαριστές

• Φύλακες

• Λαντζιέρηδες