Αλλάζει ο Εθνικός Κήπος. Αυτές είναι οι εργασίες που θα γίνουν

Ο Εθνικός Κήπος αποκτά σχέδιο για τη βιωσιμότητα και την ανάδειξή του.

Ο δήμαρχος Αθηναίων κ. Γιώργος Καμίνης παρουσίασε το πλέγμα παρεμβάσεων του δήμου για τον Εθνικό Κήπο.

Οι εργασίες που θα γίνουν αφορούν:
Υδάτινο στοιχείο

• Εκσυγχρονισμός υπόγειου δικτύου άρδευσης και αποκατάσταση υπέργειου αρδευτικού δικτύου για τη σωστή διαχείριση του νερού.

• Εγκατάσταση μετρητή νερού που εισρέει από το Πεισιστράτειο Υδραγωγείο.

• Αναβάθμιση δικτύου αποχέτευσης / αποστράγγισης δικτύου ομβρίων.

• Συντήρηση / αναβάθμιση των λιμνών και των στοιχείων νερού.
Αστικός εξοπλισμός

• Συντήρηση αστικού εξοπλισμού, επαναφορά της παραδοσιακής μεταλλικής καρέκλας του κήπου, συμπληρωματική επίπλωση (ταμπέλες προσανατολισμού & πληροφοριών και με σύστημα Μπράιγ, καλάθια απορριμμάτων και ανακύκλωσης)
Ηλεκτρομηχανολογική Υποδομή

• Αποκατάσταση φωτισμού

• Αποκατάσταση και υπογειοποίηση των υπαρχόντων Η/Μ συστημάτων
Μονοπάτια

• Συντήρηση δικτύου μονοπατιών (πατημένο χώμα με σταθεροποιητή)

• Συντήρηση των υπαρχόντων βοτσαλωτών ρείθρων
Πώς θα γίνουν οι εργασίες;

• Τμηματική και πλήρης παράδοση του κάθε τομέα του Κήπου, ώστε να υπάρξει η λιγότερη δυνατή όχληση στα οικοσυστήματα του κήπου και να συνεχιστεί η επισκεψιμότητά του κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου.

• Δείγματα υλικών, εργαστηριακοί έλεγχοι και έγκριση για κάθε υλικό ή μηχάνημα που θα χρησιμοποιηθεί στο έργο από την Επίβλεψη της Δ/νσης Πρασίνου.

• Οδηγίες για σημειακή παρέκκλιση του βάθους της εκσκαφής υπό την επίβλεψη της Δ/νσης Πρασίνου όταν διαπιστώνεται ύπαρξη ριζικού συστήματος, ώστε να μη θιγεί.

Οι παρεμβάσεις κρίθηκαν ως επιβεβλημένες πρώτον, διότι σε πολλά σημεία με τις βροχές τα μονοπάτια έχουν παραμορφωθεί και το χώμα (λόγω της κατηφορικής κλίσης που έχει ο Κήπος) έχει κατέβει προς την πλευρά του Ζαππείου. Δεύτερον, διότι με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και τα έντονα καιρικά φαινόμενα, αυτή η κατάσταση θα επιδεινωθεί δραματικά. Τρίτον, διότι το 2004, όταν είχαν γίνει εργασίες για τη συντήρηση των μονοπατιών, είχε χρησιμοποιηθεί χαλίκι, χώμα και άμμος σε μεγάλη αναλογία με αποτέλεσμα να επικάθεται σκόνη στα φυτά δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα.

«Γι΄αυτό αναζητούμε τεχνογνωσία από το εξωτερικό, παράδειγμα το μνημόνιο συνεργασίας με τους Βαυαρικούς Κήπους για τη σύνταξη κοινής μελέτης και τη μεταφορά τεχνογνωσίας» τόνισε ο Σύμβουλος του Δημάρχου Αθηναίων για θέματα Εθνικού Κήπου, κ. Νίκος Μεγγρέλης.

Πηγή: www.newsit.gr