ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ: «Τα πάρκα τσέπης αποτελούν ιδανική λύση για τον Πειραιά μας»


…Άρθρο του Λεωνίδα Κουτρούμανου, υποψηφίου Δημοτικού συμβούλου Πειραιά με τον Νίκο Βλαχάκο και το συνδυασμό «Πειραιάς Πόλη πρότυπο»

Τα Πάρκα Τσέπης είναι χώροι πρασίνου μικρής κλίμακας που σπάνια ξεπερνούν τα 600 τ.μ. και απευθύνονται στο ευρύ κοινό είτε βρίσκονται σε δημόσιο είτε σε ιδιωτικό χώρο κυρίως σε μεγαλουπόλεις.  Δημιουργούνται πάνω σε κενά και ακανόνιστα κομμάτια κενής αστικής γης, και η μορφή τους εξαρτάται από τη διάταξη των οικοδομικών τετραγώνων και του οδικού δικτύου της περιοχής.

Τα Πάρκα Τσέπης δεν στοχεύουν στην εξυπηρέτηση μιας ολόκληρης πόλης, αλλά συνδέονται άμεσα με την γειτονιά που τα φιλοξενεί καλύπτοντας τις ανάγκες της ή συνδέονται σε ένα ευρύτερο λειτουργικό δίκτυο Πάρκων Τσέπης, μέσω πεζοδρόμων, «πράσινων» διαδρομών και ποδηλατοδρόμων, παρέχοντας εύκολη πρόσβαση και χρήση σε όλους τους ενδεχόμενους χρήστες. Εξαιτίας του ευκαιριακού σχηματισμού τους ενδέχεται να έχουν θεματικό χαρακτήρα εξυπηρετώντας καλύτερα συγκεκριμένες χρήσεις και τμήμα του κοινωνικού συνόλου. (πχ ως μέρος ξεκούρασης, παιχνιδιού, αθλητισμού, πολιτιστικών δρώμενων).

Είναι ιδανική λύση για πυκνοκατοικημένες και περιβαλλοντικά επιβαρυμένες πόλεις όπως ο Πειραιάς. Το κόστος δημιουργίας τους είναι μικρό σε σχέση με την δημιουργία ενός μεγάλου πάρκου. Το κόστος συντήρησης του είναι συνήθως μικρό και τέλος η δημιουργία τους προάγει τον εθελοντισμό και τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες των κατοίκων της περιοχής μετέχοντας οι ίδιοι μαζί με τον Δήμο στην δημιουργία του αλλά και στην προστασία του. Τα «Πάρκα τσέπης» είναι ιδιαίτερα διαδεδομένα σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες όπως Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία, Βέλγιο αλλά και στην Νέα Υόρκη.