ΠΡΟΣΟΧΗ: Η λίστα με τα 116 πράγματα που προκαλούν καρκίνο


Ο Διεθνής Οργανισμός Έρευνας για τον Καρκίνο, από τον οποίο αντλεί τις πληροφορίες ο ΠΟΥ, έχει δημιουργήσει μία λίστα 116 πραγμάτων που προκαλούν καρκίνο. Κι αν κάποια κόβονται, όπως το κάπνισμα, άλλα δεν είναι τόσο εύκολο να τα αποφύγει κανείς, όπως για παράδειγμα η ατμοσφαιρική ρύπανση. Πρόκειται για πράγματα που βλέπουμε καθημερινά ή για ενέργειες που κάνουμε εκούσια ή ακούσια και τα οποία θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή μας.

Πρόσφατα έγινε γνωστό δε ότι το κόκκινο κρέας και τα επεξεργασμένα αλλαντικά ίσως ευθύνονται για καρκίνο.

Αυτή είναι η λίστα του Οργανισμού, για τα πράγματα που προκαλούν καρκίνο:

Κάπνισμα

Σολάριουμ

Παραγωγή αλουμινίου

Αρσενικό σε πόσιμο νερό

Παραγωγή αυραμίνης

Κατασκευή και επισκευή παπουτσιών

Καθαρισμός καμινάδων

Αεριοποίηση άνθρακα

Απόσταξη πίσσας

Παραγωγή οπτάνθρακα (καύσιμα)

Κατασκευή επίπλων και ντουλαπιών

Εξόρυξη αιματίτη με έκθεση σε ραδόνιο

Παθητικό κάπνισμα

Χυτήριο σιδήρου και χάλυβα

Κατασκευή ισοπροπανόλης

Κατασκευή πορφυρής βαφής

Επαγγελματική έκθεση ως ελαιοχρωματιστής

Στρώσιμο πεζοδρομίων και οροφών με πίσσα

Βιομηχανία ελαστικών

Επαγγελματική έκθεση σε ισχυρά σταγονίδια ανόργανων ενώσεων που περιέχουν θειικό οξύ

Μείγματα φυσικών αφλατοξινών (που παράγονται από μύκητες)

Αλκοολούχα ποτά

Καρπός αρέκα, που συχνά μασιέται με φύλλα μπετέλ

Κομμάτια μπετέλ χωρίς καπνό

Κομμάτια μπετέλ με καπνό

Λιθανθρακόπισσα

Πίσσα

Εσωτερικές εκπομπές από οικιακή καύση άνθρακα

Καυσαέρια ντίζελ

Ορυκτέλαια, χωρίς ή με ήπια θεραπεία

Φαινακετίνη, αναλγητικό και αντιπυρετικό φάρμακο

Φυτά που περιέχουν αριστολοχικό οξύ, το οποίο χρησιμοποιείται σε κινέζικα φυτικά φάρμακα

PCB, χρησιμοποιείται ευρέως σε ηλεκτρικές συσκευές και έχει απαγορευθεί σε πολλές χώρες από το ’70

Κινέζικα παστά ψάρια

Ελαια σχιστόλιθου

Αιθάλη

Προϊόντα καπνίσματος, δίχως καπνό

Σκόνη ξύλου

Επεξεργασμένο κρέας

Ακεταλδεΰδη

4-Αμινοδιφαινύλιο

Αριστολοχικά οξέα και τα φυτά που περιέχουν τα

Αμίαντος

Αρσενικό και ενώσεις αρσενικού

Αζαθειοπρίνη

Βενζόλιο

Βενζιδίνη

Βενζοπυρένιο

Βηρύλλιο και οι ενώσεις του

Chlornapazine

Αιθυλενοχλωρυδρίνη

Χλωρομεθυλ-μεθυλαιθέρα

1,3 βουταδιένιο

Βουτανεδιόλης διμεθανοσουλφονικό

Κάδμιο και οι ενώσεις του

Chlorambucil

Μεθύλ-CCNU

Ενώσεις χρωμίου

Κυκλοσπορίνη

Αντισυλληπτικά, ορμονικές, συνδυασμένες μορφές (εκείνες που περιέχουν και οιστρογόνα και προγεσταγόνα)

Αντισυλληπτικά, δια στόματος, εξακολουθητικές μορφές ορμονικής αντισύλληψης

Κυκλοφωσφαμίδη

Διαιθυλοστιλβοοιστρόλη

Βαφή μεταβολισμένη σε βενζιδίνη

ιός Epstein-Barr

Οιστρογόνα, μη στεροειδή

Οιστρογόνα, στεροειδή

Θεραπεία οιστρογόνων, μετά την εμμηνόπαυση

Αιθανόλη σε αλκοολούχα ποτά

Erionite

Οξείδιο αιθυλενίου

Etoposide, μόνο και σε συνδυασμό με σισπλατίνη και βλεομυκίνη

Φορμαλδεΰδη

Αρσενικούχο γάλλιο

Λοίμωξη από ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού

ιός Ηπατίτιδας Β (χρόνια μόλυνση)

ιός Ηπατίτιδας C (χρόνια μόλυνση)

Φυτικά σκευάσματα που περιέχουν φυτά τύπου αριστολόχια

Μόλυνση από ιό ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας τύπου 1

Ιός ανθρώπινου θηλώματος τύπου 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 and 66

Λεμφοτροπικός ιός κυττάρων τύπου Ι

Μελφαλάνη

Methoxsalen

4,4-μεθυλενο-δις (2-χλωροανιλίνη)

MOPP και άλλες συνδυασμένες χημειοθεραπείες με αλκυλιωτικούς παράγοντες

Αέριο μουστάρδας

2-ναφθυλαμίνη

Ακτινοβολία νετρονίων

Ενώσεις νικελίου

ΝΝΚ

Ν-νιτροζονορνικοτίνη

Λοίμωξη από Opisthorchis viverrini

Ατμοσφαιρική ρύπανση

Αιωρούμενα σωματίδια της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Φώσφορος 32

Πλουτώνιο 239 και τα προϊόντα διάσπασής του

Βραχύβια ισότοπα, ανάμεσά τους ιώδιο 131 από ατυχήματα σε ατομικούς αντιδραστήρες και από πυρηνικά όπλα (έκθεση κατά την παιδική ηλικία)

Ραδιονουκλίδια σωματίδια α

Τα ραδιονουκλίδια, σωματιδίων β

Ράδιο-224 και τα προϊόντα διάσπασής του

Ράδιο-226 και τα προϊόντα διάσπασής του

Ράδιο-228 και τα προϊόντα διάσπασής του

Ραδόνιο 220 και τα προϊόντα διάσπασής του

Λοίμωξη από Schistosoma haematobium

Πυρίτιο κρυσταλλικό, αν εισπνευστεί σε μορφή χαλαζία, σε επαγγελματικούς χώρους

Ηλιακή ακτινοβολία

Ταλκ που περιέχει ίνες asbestiform

Tamoxifen

2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-para-dioxin

Thiotepa

Θόριο-232 και τα προϊόντα διάσπασής του

Treosulfan

Ορθο-τολουϊδίνη

Χλωριούχο βινύλιο

Υπεριώδης ακτινοβολία

Ακτίνες Χ και γ

Πηγή: www.madata.gr